×

Campus

Fortsatt stort intresse för socionomutbildningen

Antalet ansökningar till utbildningarna vid Karlstads universitet fortsätter att öka. Foto: Linn Malmén

Antalet sökande till Karlstad universitet fortsätter att öka.

Inför vårterminen har 3 887 personer sökt en utbildning vid universitet – en ökning med 0,7 procent jämfört med antalet ansökningar inför årets vårtermin.

I måndags stängde ansökningen till vårterminens kurser och program och totalt inkom 228 958 anmälningar till de olika lärosätena i landet, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Till Karlstads universitet har 3 887 personer sökt, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med ansökningarna inför årets vårtermin då 3 861 personer sökte.

– Det är glädjande att fler söker till Karlstads universitet i första hand och att samhällsviktiga utbildningar är populära, säger rektor Johan Sterte i ett pressmeddelande.

Liksom tidigare år fortsätter det att vara högt söktryck till socionomprogrammet som har fått 1 176 ansökningar inför vårterminen nästa år. Samtidigt fortsätter sjuksköterskeprogrammet att vara populärt, som har fått 605 ansökningar.

– Det är glädjande att programmet är populärt. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning och verksamhetsfältet är brett. Arbetsmarknaden är god och vår ambition är att på bästa sätt förbereda våra studenter för den kommande yrkesutövningen inom välfärdsområdet, säger Hans Ovall, programledare för socionomprogrammet, i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter