×

Campus

Antalet antagna ökar inför höstterminen

Foto: Pressbild

Antalet studenter som antas till en utbildning vid Karlstads universitet fortsätter att öka.

Inför årets hösttermin antas 13 803 personer, vilket är en ökning med 2,7 procent jämfört med antalet antagna förra året.

Lista: De mest populära programmen
  1. Juristprogrammet, 170 antagna, 1813 reserver
  2. Psykologprogrammet, 55 antagna, 1250 reserver
  3. Socionomprogrammet, 60 antagna, 799 reserver
  4. Civilekonomprogrammet, 260 antagna, 406 reserver
  5. IT, projektledning och affärssystem, 65 antagna, 392 reserver
  6. Sjuksköterskeprogrammet, 120 antagna, 316 reserver
  7. Kommunikation och PR, 60 antagna, 222 reserver
  8. Fastighetsekonomi, 95 antagna, 180 reserver
  9. Personal och arbetsliv, 190 antagna, 165 reserver
  10. Medier och kommunikation, 56 antagna, 120 reserver

Programmen har sorterats efter antalet reserver efter första urvalet.

Källa: Universitets- och högskolerådet

På torsdagseftermiddagen publiceras antagningsbeskedet inför höstterminen 2019. Till Karlstads universitet antas totalt 13 803 personer, vilket är en ökning med 357 studenter jämfört med antagningen inför höstterminen förra året.

Det program som tar in flest nya studenter är civilekonomprogrammet som i år antar 260 nya studenter och som har 406 personer som reserver. Det mest populära programmet är juristprogrammet som antar 170 nya studenter och har 1813 personer som reserver.

Det näst mest populära programmet är psykologprogrammet som antar 55 nya studenter och som har 1250 personer som reserver. Socionomprogrammet, som är det tredje mest populära programmet, antar 60 nya studenter och har 799 personer som reserver.

Totalt i landet antas 279 364 sökanden, vilket är en minskning med 4133 personer, motsvarande 1,5 procent. Andelen behöriga sökanden ökar med drygt 1000 personer, vilket är 0,3 procent fler än antalet behöriga sökanden förra året.

Totalt sökte 399 109 personer till högskolan hösten 2019, en ökning med 6 914 personer jämfört med för ett år sedan.

– Antalet antagna till högskolan ökar för fjärde året i rad. Att antalet behöriga sökande blir fler är positivt, eftersom det innebär att fler har gjort ett välinformerat studieval, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet UHR.

Senaste svarsdag inför årets hösttermin är fredag 26 juli.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter