De kommer att leda studentkåren i höst

På onsdagseftermiddagen samlades det nya kårfullmäktige för att bland annat välja nytt presidium och styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Onsdagens kårfullmäktige var det första i ordningen för de ledamöter som valdes in i kårvalet som gick av stapeln i början av april.

I år valdes ett helt nytt presidium efter ett par år där flera personer har valts om på nytt. Sebastian Hasselström valdes till ny ordförande, Barsha Yilmaz till studiesocialt ansvarig, Johan Heder till politisk sekreterare och Tim Björk till utbildningspolitiskt ansvarig.

Sju ledamöter och fyra från presidiet utgör Karlstad Studentkårs styrelse under det kommande verksamhetsåret. Foto: Denny Jansson

Kårstyrelsen kommer under det kommande verksamhetsåret, förutom kvartetten som utgör studentkårens presidium, att bestå av sju ledamöter från de olika listorna i kårfullmäktige. Christoffer Qvist, Dennis Hedbom, Frida Hjerpe, Linnea Skytte, Mathias Karlsson, Nawres Taki och Oscar Karlsson tar efter halvårsskiftet i sommar plats i den nya kårstyrelsen.

Sebastian Hardin valdes till kårfullmäktiges ordförande, Cecilia Nielsen till sekreterare och Oskar Thorn till vice sekreterare. Andi Shamon valdes till ny chefredaktör för Karlstads studenttidning.

Till auktoriserad revisor valdes Andreas Magnusson samt Mattias Eriksson som suppleant, båda från KPMG. Till verksamhetsrevisor valdes Denny Jansson samt Emma Andersson som suppleant.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter