×

Campus

Lärarutbildningar har pilottestats

UKÄ har gjort en utvärdering av åtta lärarutbildningar på de svenska lärosätena, däribland två lärarprogram på Karlstads universitet.

Syftet med utvärderingen har varit att testa utvärderingsmetoden för utbildningar i ett förbättringsarbete inför framtida granskningar. Och för Karlstads del är det positiva besked.

Omdömen för grundlärarutbildningarna

Göteborgs universitet: Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6, hög kvalitet

Karlstads universitet: Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, hög kvalitet

Linköpings universitet: Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, hög kvalitet

Malmö högskola: Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6, hög kvalitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping: Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, hög kvalitet

Umeå universitet: Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, ifrågasatt kvalitet

Omdömen för förskollärarutbildningarna:

Högskolan Kristianstad: Förskollärarexamen, ifrågasatt kvalitet

Mälardalens högskola: Förskollärarexamen, hög kvalitet

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter