×

Campus

Nya Ladok ska ge nya möjligheter

Foto: Denny Jansson
Nya Ladok har varit på plats under ett par månader och även om allt ännu inte är helt klart så är ändå projektledaren Anette Eriksson nöjd. – Det är mycket arbete bakom det här projektet och folk har varit förstående, säger Anette.

Bytet av Ladok har varit planerat sedan 2013. Samtliga lärosäten i Sverige har behövt byta och Karlstads universitet är inget undantag. Bytet medförde i början en del komplikationer och svårigheter för studenterna. Bland annat genom att det i början inte gick att genomföra anonyma tentor.

– Det blev lite krångligt i början med tentor och att tjänsten ”Min sida” låg nere i några dagar. Men det är en process och bytet kommer innebära att det blir bättre, förklarar Anette.

Ett annat problem som uppstått är för distansstudenterna när de ska anmäla sig till tentor. Enligt Anette har det varit svårt att veta hur man ska nå ut till studenterna som studerar på distans.

– Är man distansstudent måste man vid tentamensanmälan kryssa i att man vill göra tentan på annan ort. Den informationen har varit svår att förmedla.

Många fördelar med nya Ladok
Den största anledningen till bytet har varit att det ska bli bättre, snabbare och mer funktionellt. Ladok befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och det ska läggas till fler funktioner allt eftersom. Bland annat ska ”Min sida” få universitetets egna typ- och gränssnitt. Men det är en senare process berättar Anette.

– Det är mycket arbete kvar, men vi har ändå kommit en bit på vägen. Det är en del studenter som efterfrågar gamla funktioner, men det är en lång process. När det väl är klart kommer det att förkorta processer, ge snabbare resultat och du kommer även kunna få ett digitalt examensbevis.

Anette passar också på att upplysa studenter att ha lite framförhållning med anmälan till tentor då Ladok emellanåt ligger nere för underhåll.

– Är man ute i sista stund med sin tentamensanmälan kan det ställa problem så jag råder studenterna till att vara ute i god tid.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter