×

Campus

Så fuskade studenterna under pandemi året

Foto: Denny Jansson

En ökning av fusk och plagiat på universitet under distansstudierna, studenterna har lättare att komma undan och det finns inte alls samma kontakt med lärare under studietiden som det gjorde innan distansstudier. Distansstudierna är en del av vår vardag och vi har blivit vana vid att kunna sitta ensamma och studera och till och med göra tentor digitalt. 

I drygt tre terminer har studierna vid universitetet skett digitalt, detta beroende på den pågående pandemin. Det har blivit en vardaglig rutin att sitta hemma och studera, vara på föreläsningar och till och med göra tentamen digitalt. En ökning kan ses av antalet anmälningar med misstankar om fusk. I NWT:s artikel om ämnet kan vi läsa om hur många tillfällen det dök upp misstankar om fusk, där hittar vi 170 tillfällen. Disciplinnämnden har vidare beslutat att 80 av dessa åtgärdas.

I artikeln intervjuas Thomas Bragefors, föredragare hos disciplinnämnden. Frågan om förvåningar kring varför siffran är så hög, svarar Thomas med att ”det är så här det ser ut på. Alla högskolor. Det är baksidan av distansundervisningen, men exakt vad det beror på är svårt att säga”.  Han säger även att ”det kan handla om ovanan som finns för lärare och studenter att göra tentor på distans, men även att det finns en mindre kontakt mellan lärare och studenter under studietiden”.

Att ha distansstudier kan vara positivt och negativt, alla har inte lika lätt att studera hemma. Det är även svårare att ha diskussioner över zoom. Enligt Thomas tror han inte att fler försöker fuska utan att misstankegraden har ökat under året.  

Vad anses som fusk? 

Fusk är ett regelbrott som Karlstads universitet ser mycket allvarligt på. År på år varnas eller stängs studenter av för att de har eller försökt att fuska i samband med en examination. På Karlstads universitets hemsida kan man läsa om vad fusk är och hur man undviker det. Fusk är där du på något sätt försöker vilseleda examinatorn. Till exempel genom att ta med en fusklapp till tentasalen, samarbeta vid en individuell inlämningsuppgift, hämta information från nätet och inte hänvisa till detta. Att ta information från någon och inte ange vart det kommer ifrån kallas för att plagiat, alltså man använder någon annans arbete, och få dem att se ut som dina egna. Om du använder någon annans arbete där det är tillåtet i ett vetenskapligt syfte måste källan alltid hänvisas till.  

Om det misstänkts att någon fuskar eller försökt att göra detta, görs en anmälan till universitetets rektor för en vidare utredning. För att undvika fusk är det viktigt att vara noggrann och ta del av de riktlinjer som anges för varje. Examination, fråga lärare om frågor uppstår. 

Under dessa tre terminer som har gått kan man se att den äldsta studenten som bedömts ha fuskat vara 60 år och den yngste vara 19 år, där en genomsnittlig avstängnings period är 5 veckor. Totalt har 80 ärenden fått en åtgärd, 6 varningar och 74 avstängningar. Dessa regelbrott innefattar främst 61 plagieringar och 23 icke tillåtna samarbete. 

Läs mer om fusk och plagiat på Karlstads universitets hemsida: https://www.kau.se/student/meny/mina-studier/anmalan/examination/fusk-och-plagiat

Källa: Karlstads universitet & NWT

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter