×

Campus

Studenter svarar: så bra är vår utbildning

Karlstads studenttidning undersöker hur bra de olika utbildningarna och kurserna är vid Karlstads universitet.

Undersökningen skickades ut till ett 50-tal nuvarande och tidigare studenter vid Karlstads universitet, som fick tre frågor att besvara:

1. Hur bra tycker du dina lärare eller de lärare som du haft i din utbildning på Karlstads universitet varit på att förmedla sina kunskaper på ett förståeligt sätt?

2. Om du som student skulle försöka ge en helhetsbedömning av dina lärares pedagogiska förmåga, vilken bedömning skulle du göra?

3. Hur viktigt anser du det är att lärare och föreläsare kan förmedla sina ämneskunskaper till dig som student och varför tycker du så?

Student 1

1. Överlag tycker jag att mina lärare har varit bra, de flesta vet hur de ska förmedla sina kunskaper. Men det finns så klart också undantag.

2. En del lärare har varit väldigt pedagogiska medan andra varit det rakt motsatta.

3. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Jag tror att de flesta studenter går till universitet för att de vill lära sig mer inom ett visst område. Om lärare och föreläsare då inte kan förmedla sina kunskaper är det väldigt synd.

Student 2

1. Det har varit många som inte haft den pedagogiska biten med sig, utan enbart haft ämneskunskaperna. Det blir otroligt svårt för oss studenter att hänga med om föreläsaren eller läraren inte har förmågan att förmedla sina kunskaper.

2.Det är svårt att göra en sammanslagen bedömning. Jag har haft både ett par riktigt bra föreläsare som förtjänar högsta betyg, men även ett par föreläsare som knappt skrapar ihop till lägsta betyg.

3. Det är otroligt viktigt med bra pedagogik. Även om man som student är intresserad av ämnet, måste föreläsaren eller läraren ändå hålla en viss nivå för att man som student ska kunna koncentrera sig på en föreläsning på tre timmar. Alla människor passar inte att föreläsa, så enkelt är det.

Student 3

1. Det har varit väldigt blandat, en del har varit otroligt bra medan andra inte varit vidare bra. Jag tycker om när föreläsaren har erfarenhet från fältet och även från forskningen eftersom det är då man lär sig som mest, när de kompletteras.

2. Många av de föreläsare eller lärare jag haft har varit forskare och inte lärare i botten, vilket gör att de förklarar på ett svårt sätt och förutsätter att man som student redan är insatt i ämnet. Generellt sett har det varit låg nivå på just pedagogiken i de kurser jag studerat.

3. Att lärare är pedagogiska är otroligt viktigt för att vi studenter ska kunna lära oss.

Student 4

1. Jag tycker att mina lärare är och har varit bra på att förmedla ämneskunskaper. Det märks att lärarna tycker om sina ämnen och är engagerade inom dem. Det har aldrig varit några problem att ställa frågor och jag har fått känslan att dörren alltid är öppen hos mina lärare.

2. Sett till helheten är jag mycket nöjd med mina lärare.

3. Det är otroligt viktigt att lärarna kan förmedla sina ämneskunskaper, och att de kan vägleda en som student genom kurslitteratur, seminarier och kurserna så att man får de kunskaper man behöver för att klara sig vidare, inte bara genom kursen utan även senare i livet.

Undersökningen gör inte anspråk på att vara eller ge en representativ bild för samtliga av universitetets studenter, utan endast ge en fingervisning av hur situationen ser ut på de tillfrågades program och kurser.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter