×

Campus

När det inte går att ställa om, då ställer man in

Foto: Andi Shamon


Studentföreningen SVIK, Samhällsvetare i Karlstad, valde att ställa in en planerad sittning där 120 personer skulle närvara. Då det i detta fall helt enkelt inte gick att ställa om.

– Vi kände att studenterna behövde något mer än bara distansstudier och efterfrågan på ett evenemang var högt. Vi i styrelsen valde då att arrangera en sittning för studenterna, säger Kristin Rydahl Hansson, ordförande för sexmästeriet.

”Jag tror att tät kontakt och att studentkåren är med i krishanteringsgruppen är väldigt bra”, säger Jan Gambring.

Studenterna har inte ett forum där de har möjligheten att träffa sina kurskamrater. Därför valde SVIK att arrangera en sittning för att få studenterna att känna sig mindre ensamma. Många nya studenter på Karlstads universitet har flyttat till en ny stad där de inte känner någon, därför var det viktigt att studenterna kunde känna sig hemma, kände studentföreningen SVIK.

– När vi började arrangera sittingen var det inga restriktioner på samma sätt. Vi vill att alla nya studenter ska stanna kvar och må bra, annars slutar studenterna studera, säger Ebba Johansson, ordförande för SVIK.

Tidigare ansåg studentföreningen SVIK att de i enlighet med restriktionerna skulle genomföra sin sittning på ett säkert sätt. Men ju sämre läget blev insåg styrelsen att det inte var genomförbart.

– Vi hade aldrig börjat planera en sittning om det hade varit samma situation som det är idag, säger Ebba.

Genomförande av sittningen skulle gå till på ett sådant sätt att det skulle vara bordsservering med max ett sällskap av fyra till fem personer vid varje bord. Sittningen skulle självklart ske i sittande form utan några aktiviteter där man skulle behöva stå upp.

– Nöjesfabriken hjälpte till väldigt mycket. De såg till allt fungerade som det skulle och tillsammans skulle vi följa restriktionerna, säger Kristin.

I och med nya restriktioner och högre krav på allmänheten krävdes det att sittningen behövdes ställas in. Smittspridningen i Värmland har ökat under höstterminen.

– Det var en av anledningarna till varför vi ställde in. Vi kände att det var för riskabelt att ha sittning för så många, speciellt när vi började närma oss en andra våg, säger Kristin.

Barsha Yilmaz har tidigare gett kritik till det faktum att studenterna används som syndabock.

– Man ska inte göra fel om alla andra gör fel och man ska inte få beröm om man gör det som är rätt. Det handlar om att studenter kan ta ansvar säger Barsha Yilmaz, vice ordförande och studiesocialt ansvarig för studentkåren.

Efter att SVIK ställde in sin sittning blev många studenter besvikna, men många hade även förståelse på grund av situationen.

– Jag tycker att det har varit väldigt bra gjort. Det var bra att de visar att de tar ett ansvar i den situation vi är i nu och vi ser att smittspridningen ökar i regionen. Det var ett helt rätt beslut som vi på universitet verkligen understödjer, säger Jan Gambring, säkerhetschef på Karlstads universitet.

Studenterna har under en lång period används som syndabock och skyldiga till smittspridningen som sker.

– Jag vill inte peka ut studenter som nån specifik grupp däremot tror jag yngre personer i allmänhet har en annan syn med att hålla avstånd. De flesta studenter tar sitt ansvar. Jag tror mer att det är en åldersfråga än att det är en studentfråga, säger Jan.

I början av höstterminen fick många studenter kritik för deras festande. Många menade att introduktionen behövdes ställas in då det skulle bidra till en ökad smittspridning. Studentföreningar på Karlstads universitet skötte introduktionen på ett smittsäkert sätt.

– Alla föreningar hade ett bra koncept med bra rutiner. Vi fick ett kvitto på att vi inte fick en smittspridning i samband med introduktionen.

Till skillnad från andra lärosäten i Sverige hade Karlstads universitet en mycket låg smittspridning. Det har varit viktigt att hålla avstånd och följa restriktionerna.

– Eftersom vi nu ser en markant smittspridning skulle jag vilja skicka med till alla studenter att fortsätta ta det personliga ansvaret och hålla avstånd. Håller man avstånd och har en bra handhygien kommer man väldigt långt på det.

Under vårterminen 2021 kommer det fortsatt vara distansstudier. Universitetet har förhoppningar om att läget kommer vara någorlunda normalt till hösten 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter