×

Campus

”Utbildningen är en väldigt bra grund att stå på”

Kristin Jönsson, 25, studerar till sjuksköterska. Foto: Emil Jonsson
Ett program som definitivt är djupt förankrat i praktik är sjuksköterskeprogrammet, där praktik är integrerat i programmet varje termin. Kristin Jönsson, 25 år, börjar sitt andra år på programmet hösten 2015 och kan berätta om hennes upplevelser av att praktisera.

Hur ser praktiken ut på sjuksköterskeprogrammet?

– Under utbildningen praktiserar man att på olika platser inom kommun och landsting som bl.a vårdcentral, kirurgi, allmän medicin och psykiatri. Redan under första terminen går man ut på en kortare praktik för att få en inblick vad yrket kan innebära. Praktiken omfattar fyra veckor under andra terminen och en längre period under termin tre. Totalt är det 32 veckor under hela programmets gång som är verksamhetsförlagd.

Berätta lite om din senaste praktik.

– I andra terminen var jag på ett kommunalt korttidsboende och det tyckte jag var en lärorik praktikplats. Det var mycket som hände, allt från dödsfall till att nya patienter kom in för att bo där en kortare tid i väntan på ett annat boende. Vi gick mestadels med undersköterskorna och ibland fick vi följa med sjuksköterskan såromläggning och delning av medicin. En del av sysslorna var jätteroliga och andra lite mindre intressanta, men som helhet var det en bra praktikplats och inte minst fick jag bra kännedom om mig själv. Innan vi gick ut hade vi precis läst om hud och sår och det fick vi verkligen användning för i praktiken då jag fick se olika sår- och hud-åkommor. Erfarenheterna från praktiken fick mig att inse vilka områden jag vill jobba med i framtiden. Även om alla områden inte tilltalar mig är yrket brett och jag kan jobba med väldigt mycket som intresserar mig.

Hur var mottagningen av arbetsplatsen?

– Jag blev väl bemött och min handledare var ny och hade inte haft studenter innan. Hon tyckte bara att det var roligt.

Finns det något som inte är bra med praktik?

– Oj, då måste jag tänka lite. Jag kan inte komma på något negativt egentligen. Kanske att det är lite jobbigt om man är blyg, inte vågar ta för sig eller har svårt att jobba i grupp, men då är det ju mer en fråga om personlighet än praktiken i sig. Några är ju mer teoretiskt lagda och kanske hellre velat fördjupa sig mer i den teoretiska kunskapen. Å andra sidan är ju praktiken knuten till det teoretiska och kompletterar varandra.

Har du några tips till dem som funderar på att börja studera till sjuksköterska?

– Utbildningen är en väldigt bra grund att stå på oavsett vilken riktning man vill gå. Det finns dessutom stora möjligheter att få jobb efter studierna. Men utbildningen är ändå under en lång tid så mina tips är att om man är intresserad av att jobba med människor måste man vara motiverad till att läsa. Är man fortfarande osäker på sitt val så finns det alltid en yrkesvägledare att prata med eller så kan man ta hjälp av sina nära och kära.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter