×

Nyheter

12 avstängda för fusk och plagiat

Foto: Karlstads universitet

Nyligen rapporterade NWT om 12 studenter från Karlstads universitet som blivit avstängda från sina studier på grund av plagiat och fusk. I de flesta fall handlade det om att studenterna använt andras texter som sina egna.

Varje månad sammanträder disciplinnämnden och går genom anmälningar om misstänkt fusk. I februari månad blev 12 studenter avstängda. De som fick längst avstängning på 6 veckor hade bland annat runt 30 – 80 procent textlikhet med en text som inte var deras, i arbetet de lämnat in, skriver NWT.

Karlstads universitet ser allvarligt på plagiat och fusk och har en disciplinnämnd som avgör ärenden där en student misstänks. Nämnden består rektor som är ordförande, en ledamot som är lagerfaren och representanter för lärare och studenter.

– Det främsta rådet jag vill ge är att fundera över varför man har valt att studera, är det för att få så många högskolepoäng som möjligt eller för att lära för ett framtida yrkesliv, säger Hanna Wirdegård vid Disciplinnämnden.

Att misstänkas för fusk och plagiat kan grunda sig i okunskap och innebära stora konsekvenser i form av indraget studielån och förseningar i studierna.

– Jag rekommenderar att man noga läser in sig på hur man skriver korrekta källhänvisningar, men också läsa instruktionerna för respektive uppgift. Där står det ofta väl beskrivet i vilken omfattning man får samarbeta, vilka källor som bör användas och vad som i övrigt är tillåtet eller ej för den aktuella uppgiften, säger Hanna.

Var går gränsen för varning och avstängning?

– Det finns inte någon definitiv gräns utan är en bedömning som nämnden gör. Exempel på när en student tilldelas varning kan vara om hen har haft en mobiltelefon med sig in i tentasalen men aldrig använt den. Att ha med en telefon är i sig inte tillåtet, då kan studenten varnas för att uppmärksammas på att det inte är okej, säger Hanna.

Fusk med hjälp av artificiell intelligens

I februari rapporterade Sveriges Radio om hur fusk med hjälp av AI, artificiell intelligens, för första gången upptäckts på Karlstads universitet. Ämnet har varit starkt omdebatterat på landets lärosäten och en diskussion förs om hur man som lärare ska förhålla sig till verktyget.

– Ofta har läraren sedan tidigare inlämningar en uppfattning om hur studenten skriver och nivån på texterna. Det brukar vara det första läraren reagerar på. När ärendet anmäls till disciplinnämnden startar en utredning där vi genom samtal med student och lärare samt program undersöker hur texten egentligen producerades och av vem, säger Hanna.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter