×

Nyheter

Färre valde Karlstad som förstahandsval inför höstterminen

31 190 personer har sökt till en utbildning vid Karlstads universitet i höst. Foto: Arkivfoto
När antagning.se stängde ansökningsperioden inför höstterminen på måndagskvällen hade 7 847 personer sökt en utbildning vid Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med drygt sex procent jämfört med antalet ansökningar inför höstterminen 2018.
Lista: de tio mest sökta utbildningarna
  1. Juristprogrammet, 3 008 sökande
  2. Psykologprogrammet, 1 909 sökande
  3. Socionomprogrammet, 1 515 sökande
  4. Civilekonomprogrammet, 1465 sökande
  5. Ämneslärarprogrammet, 1 295 sökande
  6. Sjuksköterskeprogrammet, 926 sökande
  7. IT, projektledning och affärssystem, 811 sökande
  8. Fastighetsekonomi, 680 sökande
  9. Personal och arbetsliv, 645 sökande
  10. Kommunikation och PR, 621

Fakta: Universitets- och högskolerådet, UHR

31 190 personer har sökt till en utbildning vid Karlstads universitet i höst, vilket är en ökning jämfört med de 29 567 personer som sökte till Karlstads universitet inför höstterminen förra året.

– Vi har ett fortsatt bra söktryck till Karlstads universitet. Att våra nya och samhällsviktiga utbildningar har många sökande visar att vi gör ett bra jobb, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Juristprogrammet fortsätter att vara det program som flest sökt till med 3 008 ansökningar medan Psykologprogrammet är tvåa med 1 909 ansökningar och Socionomprogrammet trea med 1 515 ansökningar.

– Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet. Det höga söktrycket visar på ett fortsatt intresse för programmet och ett bevis på att satsningen att starta det var riktig, säger Håkan Gustafsson, som är programledare för juristprogrammet, i ett pressmeddelande.

Sett till hela landet ökar antalet ansökningar till högre utbildning där 360 189 personer sökt utbildningar i höst, något som kan utgöra ett trendbrott sett till ansökningssiffrorna de senaste åren.

– Det är för tidigt att tala om en vändning men de senaste årens stadiga nedgång har i alla fall bromsat in, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter