×

Nyheter

Fler kvinnliga studenter avstängda i disciplinärenden

Foto: Pixabay
Andelen kvinnliga studenter som fälls för disciplinärenden är högre än andelen manliga studenter, trots att andelen manliga studenter som anmälts för disciplinärenden är fler. Det visar en ny kartläggning från UKÄ.
Fakta: de undersökta lärosätena

Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad samt Mälardalens högskola.

Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som låtit kartlägga könsfördelningen i olika disciplinärenden vid tio av landets lärosäten under 2017. Syftet med kartläggningen har varit att kartlägga eventuella skillnader i hanteringen av disciplinära ärenden.

De disciplinära åtgärder som enligt högskoleförordningen kan bli aktuella i fall som rör sexuella trakasserier, förfalskning av dokument, plagiat, fabrikation eller otillåtet samarbete är varning eller avstängning.

Kartläggningen visar att det under 2017 hanterades 117 fall vid de tio undersökta lärosätena där studenter blev varnade. Av de 117 fallen utgjorde kvinnliga studenter 40 procent medan andelen manliga studenter utgjorde 60 procent av fallen.

Under 2017 stängdes totalt 373 studenter av vid de undersökta lärosätena där andelen kvinnliga studenter utgjorde 53 procent av fallen medan andelen manliga studenter utgjorde 47 procent.

UKÄ konstaterar att fördelningen mellan manliga och kvinnliga studenter när det kommer till disciplinärenden inte motsvarar könsfördelningen av det totala antalet registrerade studenter nationellt. Samtidigt konstaterar UKÄ att fördelningen totalt sett, både vad gäller varningar som avstängningar, är exakt densamma.

Vidare menar UKÄ att lärosätena inom ramen för jämställdhetsintegreringen på eget initiativ bör granska och följa upp huruvida kvinnliga och manliga studenter bedöms på ett likvärdigt sätt när det rör disciplinära åtgärder.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter