×

Nyheter

Händelserikt år för Karlstad Studentkår

Foto: Denny Jansson
För ett år sedan valdes Sebastian Hardin som ordförande för studentkåren. Mycket har hänt sedan dess, inte minst avvecklingen av kårhuset. Karlstad studenttidning har träffat Sebastian för att ta reda på hur året som ordförande egentligen har varit.

Händelserikt, utmanande och spännande – med de ledorden beskriver Sebastian det gångna året när vi träffas på hans kontor. Och visst har det varit just det.

Studenterna på Karlstads universitet hade precis hunnit vänja sig vid tanken att det numera fanns ett kårhus, när beskedet om dess avveckling kom. Denna händelse är också vad Sebastian Hardin kommer minnas starkast från det gångna året som ordförande.

– Det var ett väldigt tungt beslut och jag förstår att det fick en del ledsna reaktioner i början. Men jag tror också studenterna förstår varför det var tvunget att göras, säger han.

Sebastian Hardin vill således hylla Rebecca Hultman, studiesocialt ansvarig och ordförande för Kårhuset i Karlstad, för hennes arbete med huset.

– Jag skulle vilja säga att hon slitit som ett djur men det stämmer inte, hon har slitit som en hel flock med djur. Hon har fått bära en enorm börda som hon hanterat väldigt väl, säger Sebastian Hardin.

Han menar också att om kårhuset hade fått stå kvar skulle det kunna ha lett till stora ekonomiska problem.

– Det skulle då ha kunnat påverka vårt kärnuppdrag, vilket är att se till att studenterna får god kvalitet på sina studier och kan hålla en god social samvaro. Det var alltså ett nödvändigt beslut och jag ser det som att vi tog ansvar för studenterna och studentkåren.

En annan förändring som är unik för det gångna året är tillsättandet av en fjärde presidial, nämligen en politisk sekreterare. Detta är en tjänst som funnits tidigare på studentkåren och som nu blivit återinsatt.

– Det har verkligen underlättat och spridit ut arbetsbördan för alla i presidiet avsevärt, menar Sebastian.

Sittandes på tjänsten är Malin Sannerstedt, som också organiserade årets kårval. Antalet valdeltagare ökade med 2.8 procentenheter från förra året och det är kårstyrelsen väldigt nöjd med.

– Hon har gjort ett riktigt grymt arbete och jobbat väldigt hårt för detta, jag är imponerad av både henne, alla som hjälpt till och så klart alla som röstade, säger Sebastian Hardin.

Ännu en händelse värd att minnas från året är premiären av Jämställdhetsprojektet. Detta visade sig i form av två temadagar som bland annat belyste frågor som jämställdhet, rasism och HBTQ. Ett initiativ som fick god respons av både utställare och besökare.

– Det var Rebecca Linderholm, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, som kläckte idén om detta. Sedan drogs det i gång en lunchgrupp med personer som är intresserade i frågan, vilket utvecklades till en projektgrupp.

– Jag hoppas JPRO blir ett årligt återkommande projekt, fortsätter han.

Vad är du stoltast över att ha åstadkommit som ordförande?

– Jag håller ju på med mycket olika saker samtidigt. Men jag har ju haft som ambition att förbättra relationen mellan studentföreningarna och det har jag arbetat mycket med. Så det är nog det arbetet jag är mest stolt över. Vi är ju en medlemsberoende organisation och det innebär att studenterna ska tycka att det är värt det att bli medlemmar och engagera sig. Så för att nå dem måste vi i sin tur ha en god relation till studentföreningarna.

Vad har du lärt dig under året?

– Värdet av mänskliga relationer skulle jag vilja säga. All form av samarbete måste bygga på en god relation och en ömsesidig respekt och tillit, det går inte annars. 

Sebastian som också konstaterats bli omvald som ordförande i ytterligare ett år är väldigt glad över förtroendet.

– Det känns fantastiskt att ha fått fullmäktiges förtroende till att under ännu en mandatperiod få representera studenterna vid Karlstads universitet. Det gånga året har gett mig så oerhört mycket, säger han.

Sitt andra år på posten vill han ska präglas av de tre ledordorden engagemang, synlighet och stabilitet.

– Vi är i grunden en medlemsburen organisation, så vi måste hela tiden arbeta med att göra det värt för studenterna att engagera sig i vår verksamhet. Här är synligheten en viktig komponent där vi måste bli bättre på att nå ut till studenterna med vad vi faktiskt gör, vilket ju är att skapa en bättre studietid för alla. För att även på lång sikt kunna garantera att studenter kommer välja att engagera sig för oss behöver vi även den stabilitet som en väl fungerande intern infrastruktur ger.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter