×

Nyheter

“Komplexa problem behöver attackeras från många håll”

Foto: Montage

Är du som student intresserad av samhällsrisker och skulle vilja
skriva uppsats eller göra ditt examensjobb inom området, så går det bra att höra av sig till CSR. För att få en bättre bild av vilka frågor och projekt de arbetar med finns mer information på deras hemsida

CSR | Karlstads universitet (kau.se)

CSR, centrum för forskning om samhällskriser, är ett forskningssamarbete vid Karlstads universitet som hanterar kriser i samhället. Johanna Gustavsson är centrumföreståndare för projektet. Hon har en lång erfarenhet av skadeförebyggande arbete riktat mot äldre personer. I en intervju berättar hon vad CSR:s roll är vid Karlstads universitet.

CSR är ett tvärvetenskaplig forskningscentrum med fokus på samhällsrisk. Komplexa problem behöver attackeras från många håll och samhällsrisker är just ett sådant område, menar Johanna. Det blir passande, då konstellationen består av forskare från vitt skilda fakulteter. De samlas runt problemen och bidrar med sin unika expertkunskap.

– Vi jobbar med hela hotskalan, från vardagsolyckan till den stora katastrofen, säger Johanna.

Förutom att bedriva forskning har de också i uppgift att sprida kunskap och för det har de RiskLab. Enligt Johanna kommer man dit för att lära sig om samhällsrisk på ett lekfullt sätt. Besökare i alla åldrar får delta i workshops och spela olika seriösa spel. Gruppens risk- och säkerhetsvandringar är också väldigt uppskattade, då går de runt i staden och tittar exempelvis på klimatanpassningsåtgärder och skapar en diskussion utifrån det.

Vidare berättar Johanna hur hon kom i kontakt med CSR.
– För tre år sedan bildades CSR genom att två tidigare centra gick samman och jag hade länge varit aktivt inom det ena av dessa.

Johanna menar att CSR består av ett gäng mycket kunniga och engagerade forskare som brinner för sitt jobb. Med denna entusiasm ser hon sitt uppdrag som föreståndare som väldigt roligt. Ett extra plus med hennes forskarkonstellation är att de är väldigt härliga och trevliga människor och det blir alltid spännande samtal vid lunchen. Var och en har god kompetens inom sina områden, vilket Johanna ser som en styrka med forskningscentrumet.

Källa: kau.se

Johanna kommenterar det vidare.
– Det blir en bra dynamik. Det vi prioriterar nu är att bygga vidare på RiskLab för att även bedriva forskning där.

På frågan kring hur gruppen tacklat de samhällskriser och utmaningar som dykt upp svarar Johanna.
– Under pandemin hade vi svårt att sköta den del av verksamheten som handlar om att sprida kunskap.

Idag menar hon att det snarare är så att gruppen har svårt att möta upp alla förfrågningar om samverkan som kommer in. Till sin hjälp vid krishanteringar har CSR även ett samarbete med Karlstads kommun och MSB. Johanna förklarar vidare hur nätverkandet ser ut med dessa instanser.
– Vi har ett tätt samarbete med och många kontaktytor mot kommunen, som också bidrar med basfinansiering.

Nyligen har hon avslutat en datainsamling där det kommunala bostadsbolaget och vård- och omsorgsförvaltningen varit involverade. De har undersökt motivationsfaktorer för hur äldre personer att hålla sig fysiskt aktiva för att minska risken för fallskador och främja psykisk hälsa. När det gäller MSB är den myndighet som CSR arbetar närmst med och många av gruppens forskningsprojekt är finansierade av dem.

Avslutningsvis ställs frågan till Johanna hur hon som tillträdande föreståndare ser på
framtiden för CSR.
– Framåt hoppas jag att vi kan fortsätta att göra spännande och samhällsrelevant forskning. Det område som vi verkar inom är väldigt föränderligt. Vem skulle för tre år sedan kunnat gissa att vi fått känna på en global pandemin eller ett krig i vårt närområde? Men sådan är risken och krisens natur. Vi ska fortsätta att hänga med i det som sker och försöka bidra med ny kunskap.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter