Ny på uni? Ta del av våra tips!

Välkommen till Karlstads universitet och höstterminen 2018! En ny termin är igång och universitetet är i sitt rätta - full av studenter. Några kanske börjar sin allra första utbildning, några sin sista termin och andra kanske är helt nya i Karlstad. Oavsett är alla hjärtligt välkomna.
Ordlista

Adjunkt – En lärare vid universitet och högskola som ej har doktorerat.

Akademisk kvart – På universitetet startar undervisningen i regel en kvart efter hel timme. Anges hel timme på schemat används akademisk kvart om inget annat angetts.

Avhandling – Det arbete som skrivs inför doktorsexamen.

B/C/D–uppsats – Olika nivåer av uppsatser. B–uppsats skrivs i regel under B–kurser som introduktion. C–uppsats, eller kandidatuppsats, skrivs inför en kandidatexamen. D–uppsats, eller master– eller magisteruppsats, skrivs inför examen på avancerad nivå.

Canvas – Universitetets nya digitala lärplattform sedan höstterminen 2018 som hittas på kau.se/canvas.

CSN – Centrala studiestödsnämnden beviljar och betalar ut studiestöd och studielån till dig under din studietid. Glöm inte att lämna studieförsäkran i tid för att få dina pengar.

Dekan – Högsta administrativa chef för en fakultet och ordförande för fakultetsnämnd.

Disciplinnämnd – Utreder ärenden med misstänkt fusk. I disciplinnämnden sitter såväl rektor, studentrepresentanter, jurister som lärarrepresentanter.

Doktorand – En person som är forskarstuderande och skriver doktorsavhandling.

Dugga – Förberedelseuppgift inför en tentamen som ofta räknas in i tentans totala poäng.

Examinator – Den lärare som utsetts vara ansvarig för betygsättningen av ett moment i en delkurs eller en hel kurs.

Hel–/halvfart – Helfart motsvarar 30 högskolepoäng per termin med en arbetsinsats på 40 timmar per vecka. Halvfart motsvarar hälften – 15 högskolepoäng per termin med en arbetsinsats på 20 timmar per vecka.

Högskolepoäng – Poäng som används för att räkna studier inom högre utbildning. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 poäng och en termin 30 poäng.

KAU–kortet – Ett kort som är både passerkort, utlåningskort och skrivarkort som skaffas genom KAU–id i automaterna i huvudentrén.

Kursplan – Dokument som beskriver kursens innehåll, kurslitteratur, hur kursens lärandemål examineras och vilken betygsskala som används.

LADOK – Datasystem som hanterar alla uppgifter om studenternas namn, personnummer, adress, studieresultatt, examen med mera. Här registrerar du dig på dina kurser, ser dina resultat och anmäler dig till tentor.

Lektor – Lärare vid universitet och högskola som har doktorerat och har doktorsexamen.

Min sida – Sida på kau.se där du registrerar dig för kurser, skriver ut studie– och resultatintyg med mera.

Prefekt – Administrativ chef på en institution för både personal, ekonomi och utbildning inom institutionen.

Professor – Ansvarig och företrädare för forskning inom ett visst ämne.

Salstentamen – Tentamen som skrivs i en tentamenssal. Kom ihåg att anmäla dig i tid genom Ladok Student på KAU.se i god tid.

Seminarium – Undervisningsform i grupp som kan vara examinerande, som till exempel en redovisning.

Studentkåren – Den enade studentrösten som verkar för att bevaka kvalitén på utbildningarna och se till att studietiden blir så bra som möjligt för dig som student.

Studentombud – Tjänsteman vid studentkåren som erbjuder stöd till studenter som känner sig orättvist eller felaktigt behandlade under sin studietid.

Studierektor – Ansvarig för ett ämne på en institution.

Tentamen – Prov som görs vid avslutad kurs eller kursmoment.

TimeEdit – Universitetets schemabokningssystem där du både kan boka grupprum och se schemat för din kurs.

Zoom – Verktyg för digitala föreläsningar som i höst ersätter Adobe Connect.

1. Gläntan. På tredje våningen i huvudbyggnaden hittar ni Gläntan, även kallat universitetets hjärta. Här finns utrymme för dig att äta din matlåda. Här finns både kylskåp och mikrovågsugnar. De flesta studenter äter lunch vid klockan 12 och då får du räkna med att det kan vara kö för att värma din mat och svårt att hitta plats. Så har du tid, kom gärna lite innan klockan 12Mikrovågsugnar finns även i hus 11 och 21.

2. Caféer och restauranger. Har du inte med dig matlåda finns gott utbud att köpa mat i samtliga caféer och restauranger på universitet. Den enda byggnaden som inte har ett café är hus 12. Du som är student har 10 procents rabatt på husmanskost på Claessons Andra som ligger bredvid Pressbyrån. Läs mer om alla matställen och menyer på universitetets hemsida. 

3. Kaffe. För alla er koffeinberoende finns det självklart kaffe att köpa. Ett tips är att ladda ner Pressbyråns app så får du ett klippkort och kaffet blir både billigare och ibland även gratis. Det är såklart alltid studentrabatt på Pressbyråns kaffe med mecenatkortet, 10 kronor. Men annars är en smart idé att ta med en termos med kaffe, det är till och med ännu billigare.

4. Fråga om hjälp. Undrar du över något? Ingen stress! Det finns nästan ingen du inte kan fråga. Ett bra tips är att gå till välkomstcentret i huvudentrén eller en våning upp till Karlstads Studentkår. De har stenkoll och hjälper dig med allt du behöver veta.

5. Studentkåren. Ett hett tips är att bli medlem i studentkåren direkt när din studietid börjar. Det är inte en dyr peng och i och med ditt medlemskap får du massvis med fördelar. Gratis inträde på studentkårens fester under introduktionen, ett tusental olika studenterbjudanden med Mecentakortet, studentrabatter på hockeymatcher och mycket mera. Studentkåren hjälper dig med många saker under din studietid.

6. Studieplatser. Även om universitets bibliotek är stort är det inte alltid stort nog för att studenter ska hitta sig en plats. Ju tidigare du kommer på morgonen eller desto senare på eftermiddagen du kommer är det lättare att hitta någonstans att sitta. En smart idé kan vara att boka ett grupprum i förtid. Annars finns massor av grupprum, platser att plugga på och ytor för att få studier runt om på universitetet. Nedersta våningen i biblioteket är ett tyst plan där du garanterat får den studiero du vill ha. Varje dag finns även ett flertal bibliotekarier som hjälper dig att hitta det du söker.  Får man äta i biblioteket? Ja, men inte varm mat. Så snask är okej, men ät din matlåda i Gläntan.

7. Kårhuset. Förra året fick Karlstad äran att få ett Kårhus igen. Det drivs av studenter för studenter. Hit kan du komma för att plugga, äta lunch, fika, ta en after school eller hänga med kompisar. Håll utkik, för ibland arrangeras det event på Kårhuset som quizkvällar. Kårhuset är beläget i Studenternas hus, på höger sida om Pressbyrån med ingång mot höghusen.

8. Uteplatser. Vad är egentligen studietiden utan tid att roa sig mellan alla tentaperioder? Vill man ha en utekväll finns det bra alternativ även för studenterna. Universitet har två studentpubar: ekonomernas pub, C.A.P.S, ligger på campus vid Duettgatan och Bunkern som finns på Kronoparken. Lokalerna finns tillgängliga för uthyrning vid studentarrangemang men även för beerpongkvällar och gôtt häng. Du kan bli medlem oberoende vilken förening du hör till. Visar du upp ditt Mecentkort får du halva priset på inträdet på Korianders studenttorsdagar. Dessutom finns även Kårhuset. 

9. Campusbokhandeln. Ett bra tips för dig och din plånbok. På Campusbokahandeln, som finns både bredvid Gläntan och på nätet, kan du köpa begagnad kurslitteratur.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter