×

Nyheter

Sommarjobbet kan påverka studiemedlet i höst

Foto: CSN
Bra att veta
  • Fribeloppet är gränsen för den inkomst du får ha utan att ditt studiemedel påverkas.
  • Om du överstiger fribeloppet minskar din rätt till studielån och bidrag.
  • Du är skyldig att meddela CSN om din förväntade inkomst ändras.
  • Om dina inkomster överstiger fribeloppet blir du återbetalningsskyldig.
  • CSN kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat in stämmer med Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Kontrollen görs två år i efterhand.
  • Om du fortsätter ta emot pengar du inte har rätt till, och det väcks en misstanke om brott, är CSN skyldiga att göra en polisanmälan om bidragsbrott. Även om du inte medvetet låtit bli att anmäla ändringar kring din förväntade inkomst.
  • En universitetsstuderande som läser på heltid kan under en vanlig hösttermin på 17 veckor tjäna 107 602kr. Det bli i snitt 17 933kr i månaden under juli – december.
  • En vanlig vårtermin på universitet är 23 veckor, då kan du i stället tjäna 13 253kr/mån.

Källa: csn.se

Fribeloppet slopades tillfälligt under pandemin men är tillbaka sedan 1 juli. Har du sommarjobbat kan ditt studiemedel för höstterminen påverkas. Var fjärde student vet inte vad fribeloppet innebär, enligt en undersökning gjord av CSN.

Under ett omkring tre månader långt sommarlov tvingas många studerande arbeta och lönen som betalas ut kan påverka studiemedlet för hösten. Under pandemin slopade man fribeloppet som sedan 1 juli är tillbaka.

– Vi har studenter som studerat i upp till två år som hittills inte har behövt tänka på fribelopp. Nu är fribeloppet tillbaka och det är viktigt att hålla koll, annars kan det bli en dyrköpt läxa, säger Sophia Beyer Rankila, tf. pressekreterare på CSN.

Detta bör du tänka på

Fribeloppet är gränsen för den inkomst du får ha utan att ditt studiemedel påverkas. När du ansöker om studiemedel får du uppskatta din inkomst per kalenderhalvår. 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december. Inkomsten under året ska beräknas i bruttobelopp och till den månaden den betalas ut. Om du sommarjobbat under juni månad och fått lönen utbetald i juli räknas den inkomsten till höstterminen. Samma gäller om du arbetar under december månad och får lönen utbetald i januari, så räknas den inkomsten till vårterminen.

En inkomst är mer än lön

Enligt undersökningar gjorda av CSN vet 7 av 10 inte vilka inkomster som ingår i fribeloppet. Fribeloppet inkluderar, utöver lön från ett arbete, vinst från en bostads- eller aktieförsäljning, föräldrapenning, a-kassa, inkomster från utlandsarbete och vinst från ett eget företag. Om dina inkomster överstiger fribeloppet, minskar ditt studiemedel.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter