×

Nyheter, Studier

Studera och ha barn – föräldrar på universitet svarar

Foto: Henrik Weilander och Maria Myrén
Visste du att..

– Du som har barn och studerar har rätt stanna hemma för vård av barn (VAB) med möjlighet att behålla ditt bidrag och lån, anmälan görs till CSN.

– När du studerar har du samma rätt till förskola som den som arbetar. Din studieomfattning motsvarar den tid barnet har rätt att gå på förskolan.

– Du har rätt till ett tilläggsbidrag om du har barn och studerar. Omfattningen på bidraget beror på hur många barn du har och hur många procent du studerar.

– Du kan även ha rätt till ett bostadsbidrag om du har ett barn boende hos dig och om hushållets årsinkomst inte överstiger 423 000 kronor.

Källa: CSN, Försäkringskassan

I Sverige räknar man med att ungefär var femte person som studerar har barn. I ett vardagspussel av tentaplugg och grupparbeten i kombination med föräldraskapet. Hur får man det att gå ihop?

Maria Myrén, Henrik Weilander och Karl-Edvard Zetterberg är alla studenter på Karlstad universitet – och föräldrar. Här svarar de på frågor som gäller föräldraskapet och studentlivet i kombination.

Barn och studier i kombination

Föräldrarna menar att barn och studier passar bra ihop. Som student kan man planera och lägga upp sin tid på ett annat sätt, jämfört med ett heltidsjobb. Detta leder till mer tid med sina barn, men disciplin och planering är A och O.

– Man måste vara planerad, ha disciplin och hålla sig till sina tider. Gör man det så är det inte svårt, säger Maria

Att studietiden är mer flexibel spelar inte så stor roll, menar dem. Studera som förälder handlar om schemalagd tid som måste följas för att allt ska fungera.

– Många tänker att plugga och ha barn blir roligare för man inte behöver leva efter ett arbetsschema med stressiga mornar och sena eftermiddagar. Där får man tänka om, säger Henrik.

Det utmanande vardagspusslet

Att få ihop vardagspusslet funkar bra, menar dem. Även här är rutiner och disciplin avgörande för att klara studierna.

– Man måste göra sina uppgifter när barnen är på förskolan, säger Maria.

– Jag har rutiner som funkar för mitt barn men också för mina studier, pluggtid och föräldrartid, säger Henrik.

Förväntningar på studietiden

Alla var överens om att de hade förväntningar om att få spendera mer tid med sina barn, den förväntningen stämde.

– Det som inte stämmer är att jag inte pluggar lika mycket på kvällstid som jag trodde. Jag ser till att jag hinner med skoluppgifterna för att slippa sitta på kvällen. Helgerna är heliga för mig, det är skönt att ha bestämda pluggtider på vardagarna, säger Maria.

Att klasskamraterna ska vara oförstående för en förälders tidsramar är en vanlig oro, även där krävs planering och disciplin för att få vardagen att fungera.

– Jag märker att det finns en stor förståelse, även om jag vid varje ny gruppuppgift måste säga att min studietid är begränsad, säger Henrik.

Föräldrarnas tips

På frågan om vad föräldrarna vill säga till de som funderar på att studera som förälder, eller till den som planerar att skaffa barn under studietiden, är svaren blandade.

– Gör det! Det är den optimala tiden att skaffa barn och optimala grejen att göra när man har barn. Det är inte så svårt som man tror, man har ju rätt till 100 procent förskola om man pluggar den tiden. Se till att nyttja den tiden om du behöver, sen kan du hämta tidigare på förskolan när det är lugnare, säger Maria.

– Jag skulle säga att studera och ha barn inte är för alla. Alla kan, men det krävs mycket av dig både som förälder och student. Till de som planerar skaffa barn under studietiden har jag nog bara en sak att säga, vänta. Småbarn och studera funkade väldigt bra för mig på distans men jag har svårt att se det fungera bra om man ska vara på plats, säger Henrik.

– Gör ditt bästa och ha en kalender eller liknande för planering, säger Karl-Edvard.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter