Uppsatsskrivande utöver det vanliga

”Varför inte skriva vår master, på plats - i Uganda?” tänkte Marlen Garces och Alexandra Pfeiffer. Kort därefter började planeringen av resan som skulle komma att förändra dem båda. En resa som inte bara gav dem en godkänd masteruppsats utan, också, minnen för livet.
– Det har definitivt förändrat mitt sätt att tänka och prioritera, säger Marlen.
Fakta: MFS (Minor Field Studies)
  • MFS är ett SIDA-finansierat stipendieprogram
  • Stipendiet ger möjlighet att göra sitt examensarbete eller sin uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå i annat land än Sverige
  • Stipendiet är på 27 000 kr.
  • Stipendium för MFS-studier under vårterminen söks senast den 1 november och senast den 15 maj för höstterminen.

Krav för stipendiet:

  • Vistelsen ska vara minst åtta sammanhängande veckor
  • Man ska vid utresa ha klarat av minst 150 högskolepoäng.
  • Vara registrerad student vid Karlstads universitet
  • Inte påbörjat utbildning på forskarnivå
  • Ansökan görs på engelska

Marlen Garces och Alexandra Pfeiffer flyttade till Karlstad för att läsa sin tvååriga master i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Under den gångna våren flög de söderut till staden Kampala i Uganda för att skriva sin avslutande masteruppsats.

Deras vision var att applicera modellen Business ekosystem på Ugandas kaffeverksamhet och målet med uppsatsen var att få en djupare inblick i kaffeindustrin genom att intervjua olika aktörer i värdekedjan.

– Vi har en vän i Uganda, en tjej som tog sin master i Karlstad 2017. Efter att ha pratat med henne kände vi att Uganda var ett väldigt intressant land som även passade bra för vår studie, säger Alexandra.

När man tänker på kaffe och kaffeodling tänker man förmodligen på länder som Brasilien, Colombia och Kenya. Uganda kanske inte är landet som man tänker på i första hand, trots att kaffe är landets största exportvara. Landet odlar främst en kaffeböna som heter Robusta som vanligen används i espresso och snabbkaffe. Sverige är inte ett stort espressoland och Marlen och Alexandra tror att det kan vara en av anledningarna till att Ugandas kaffeodlingar inte är så känd i Sverige.

– Det är inte förrän man är ifrån sin egen kultur som man kan börja ifrågasätta den, säger Marlen.

Både hon och Alexandra är överens om att resans framgång berodde på en blandning av hjälpsamma organisationer, deras vän Brenda och lokalbefolkningens välkomnande.

– Det var mitt första möte med centrala Afrika och jag tror inte jag kunde ha fått en bättre introduktion! Ugandas invånare är väldigt artiga och lugna. De brusar inte upp för småsaker. I Sverige blir man irriterad bara för att bussen är några minuter sen, säger Marlen och skrattar.

Stötte ni på några hinder under resans gång?
– Det värsta med Kampala var trafiken som ibland kunde stå helt stilla. Men det var någonting vi lärde oss under resans gång, till exempel att man aldrig ska försöka ta sig någonstans när det regnar. Vägarna är inte alltid i bra skick och det var helt enkelt omöjligt att åka bil när gatorna var fyllda av stora vattenpölar, säger Marlen och fortsätter:

– Man får vara tacksam över att det värsta man blir irriterad på här är sena bussar. Då har man det ganska bra.

Masteruppsatsen var huvudsyftet med resans gång – en resa som i efterhand resulterade i så mycket mer. Med erfarenheter rikare och minnen för livet är detta en möjlighet som de nu vill uppmuntra andra studenter att ta vara på.

– Vi tycker verkligen att folk ska söka och att de definitivt inte ska vara rädda för att göra det. Utifrån vårt huvudsyfte fick vi besöka platser vi aldrig hade besökt annars, träffa människor vi aldrig hade haft möjlighet att träffa annars och dessutom lärt oss om kaffeindustrin i Uganda haha. Man blir helt enkelt berikad på så många olika vis efter en sån här resa. Åk!, uppmanar Alexandra Pfeiffer.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter