×

Krönikor

Folkuniversitetet: Föreningen – ett typexempel på demokrati

Att driva förening är som att driva ett Sverige i miniatyr. I föreningslivet lär vi oss demokrati i praktiken och blir medveten om demokratins värden.
Krönika
Behöver du hjälp till din förening?

folkuniversitetet.se/karlstad

Många anser att demokratin är hotad och att det vi har tagit för givet kan försvinna snabbare än vi anar. Samtidigt minskar förtroendet för samhället och en känsla av ”vi och dom” breder ut sig.

#vimåsteprata är ett nystartat initiativ som vill vända utvecklingen genom att uppmana människor att prata om demokrati. En av upphovspersonerna är Folkuniversitetets ordförande Sverker Sörlin som är professor i miljöhistoria på Kungliga Tekniska Högskolan. I en intervju med Dagens Nyheter den 6 mars säger han att initiativet stämmer till eftertanke.

– Vi har något dyrbart i Sverige i form av demokrati som vi måste vara rädda om. Man kan tänka på hur man utnyttjar sin demokratiska rättighet att till exempel rösta.

Föreningsfriheten är ett annat sätt att använda sina demokratiska rättigheter. Vi kanske inte alltid tänker på det, men i föreningslivet utövar vi faktiskt demokrati i praktiken samtidigt som vi organiserar oss kring frågor vi vill påverka, förändra eller är intresserade av – något som är långt ifrån självklart i många av världens länder.

Årsmötet i en förening kan liknas vid riksdagsvalet. Här väljer föreningen vilka som ska företräda era åsikter. De som får förtroendet att förvalta uppdraget att styra föreningen under en angiven period, alltså styrelsen, kan liknas vid Sveriges riksdag.

Verksamhetsplanen uttrycker vad föreningen ska uppnå. Det är årsmötet, det vill säga föreningens medlemmar, som beslutar om den. Genom att lämna in förslag och motioner och använda din röst på årsmötet har du alltså möjlighet att påverka föreningens planer.

Att driva förening kan liknas vid att driva ett Sverige i miniatyr. Det är en utmärkt ”skola” för att lära sig demokrati i praktiken. Oavsett om det handlar om din studentförening på Karlstads universitet eller Sveriges största parti så spelar din röst en viktig roll för en välfungerande demokrati. Vi måste vara medvetna om detta för att kunna värna om den demokratiska processen och vara beredd att kämpa för den om vi vill behålla den.

Folkuniversitetet ger i varje nummer av Karlstads studenttidning tips hur din förening kan arbeta.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en opinionstext där skribenten svarar för åsikter i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Folkuniversitetet