×

Studentliv

Sluta skjuta upp, få saker gjorda i tid!

Foto:

Har du ett beteende där du ibland eller ofta skjuter upp saker som måste göras? Det kallas för att prokrastinera, ifall du känner igen dig så ska du fortsätta läsa detta.

Alla människor prokrastinerar mer eller mindre, du kanske inte diskar eller städar idag utan väntar tills du får mer lust? Det är fullt normalt och inget du behöver vara orolig för men för vissa blir prokrastinering ett hinder i studierna. 

Vi skjuter ibland upp saker fast vi vet att det kommer att få negativa konsekvenser på lång sikt. Det är ingen medfödd egenskap utan ett inlärt beteende som innebär att vi reagerar på obehagliga känslor exempelvis oro eller ångest genom att fly från dem, genom att göra allt för att slippa känna dem. För en del av oss sker detta oftast automatiskt i den stund då vi sätter oss ned med böckerna eller studieuppgiften. 

Det kan vara så att du har prokrastinerat länge men att det inte ställt till med så stora problem, det kanske var så att du fixade att börja plugga kvällen innan provet under gymnasietiden, men det fungerar inte på samma sätt nu i den akademiska världen och det kan få stora konsekvenser.

Prokrastinering är ofta kopplat till uppgifter som upplevs som obehagliga, tråkiga eller koncentrationskrävande vilket gör att du kanske hellre väljer en lättare uppgift. Du prioriterar i stunden kortsiktiga fördelar framför långsiktiga. Du väljer aktiviteter som att exempelvis diska, titta på serier eller kolla mobilen när du egentligen behöver studera. Detta kan bidra till att du inte uppnår dina studiemål. 

Risken att falla in i ett uppskjutandebeteende är större som nybliven student innan du hunnit skaffa rutiner. Det finns ju inte längre någon som kontrollerar att du gjort det du ska utan du behöver bli din egen ledare. Problem med prokrastinering tros vara särskilt vanliga i den akademiska världen, där du som student har stor frihet att planera din egen tid samtidigt som du är tvungen att hålla tidsgränser för både stora och små studieuppgifter.

Att studera på universitet innebär en miljö fylld av sociala kontakter, evenemang och aktiviteter som konkurrerar om din tid och uppmärksamhet. Vid självstudier är det vanligt att många studenter vänder på dygnsrytmen och har svårt att komma igång med de viktiga studieuppgifterna direkt på morgnarna. Vanligt är även att man ägnar mycket tid åt att samla bakgrundsmaterial för en uppsats men skjuter på att slutföra själva arbetet för att man aldrig blir nöjd med sitt resultat. Många studenter tar tag i en uppgift fullt först när deadline närmar sig.

Det finns dock sätt att lära sig att hantera uppskjutandebeteende. För att lära sig att sluta prokrastinera finns det några saker som du kan tänka på; 

-Försök att lära dig känna igen de ursäkter du använder för dig själv i den stund du prokrastinerar: ”jag är för trött”, ”jag kan inte läsa när jag inte är på rätt humör”, ”jag jobbar bättre under press” och så vidare. Ifrågasätt ursäkterna. Köp dem inte rakt av. Låt inte den rösten styra dig.

-Lär dig stå ut med obehagliga känslor – det går att studera även om du inte är motiverad eller känner dig på topphumör.

-Skapa struktur i vardagen. Planera när du ska studera och när du ska vara ledig, använd gärna ett veckoschema som är realistiskt (korta studiepass) och som innehåller många pauser. Det är viktigt med en rimlig planering, om du planerar att läsa för mycket blir obehaget större och risken att falla tillbaka i prokrastinering ökar.

-Sätt upp tydliga delmål och deadlines – bli din egen ledare!

-Studera med en kompis, om du har ett avtal att träffa en kompis på exempelvis biblioteket är sannolikheten mycket större att du går dit.

-Belöna dig själv när du lyckats studera som planerat!

Om prokrastinering är ett återkommande bekymmer för dig är du välkommen att kontakta Studenthälsan för rådgivning. Vi erbjuder även möjligheten att delta i en prokrastineringsgrupp som är till för dig som har väldigt svårt att organisera studierna eller som upprepat skjuter upp pluggandet så att du kommer efter med studierna. Syftet med gruppen är att genom stöd av varandra arbeta för att minska prokrastinering och komma i gång och få ett flyt i studierna.

Vill du veta mer?

Kontakta oss och läs mer på hemsidan; https://www.kau.se/student/ar-student/stod-under-studierna/studenthalsan/om-studenthalsan

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter