×

Studier

Hur skriver man en uppsats?

Bild över Karlstads universitet bibliotek. Foto: Emma Hastö

Nu är universitetsstudierna i gång igen, detta betyder även olika former av examinationer så som seminarium, tentamen och uppsatser. Frågan kanske då kommer, vad är en uppsats? Hur skriver man en? En uppsats är en facklitterär utredande text, som främst förekommer inom de högre utbildningarna. En uppsats är skriven av en eller flera studenter efter att en självständig undersökning gjorts av ett ämnesområde, dess innehåll ska leva upp till de krav och kriterier som krävs för en vetenskaplig text.

Det är en akademisk text där ett problem eller en frågeställning får ett svar. Oftast görs en uppsats i anslutning på ett avslutande program eller kurs. I en uppsats ska studenten visa vad den kan och har tagit lärdom av i sin utbildning. För många studenter är uppsatsen den sista avgörande pusselbiten för att ta ut sin examen. Det finns olika typer av uppsatser inom akademiska studier, A, B, C-uppsats men också magister- och masteruppsatser. En B-uppsats skrivs inför en tvåårig högskoleexamen och en C-uppsats skrivs inför en treårig högskoleexamen, vilket är de två vanligaste uppsatserna. 

Vad innehåller en uppsats?

Det finns ingen direkt mall för alla uppsatser. Formen på uppsatsen beror helt och hållet på vilket ämne man studerar, vilket universitet eller högskola man går på. Men också vilken inriktning man väljer att ta i sin uppsats. Inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen kan man komma att behöva förklara vilka teorier och metoder som man har använt, medan i en uppsats inom teknik och naturvetenskap kan den vara överflödig. 

En uppsats bör dock innehålla följande:

1. Inledande del

Inom den inledande delen i den vetenskapliga uppsatsen ska titelsida, sammanfattning och innehållsförteckning finnas. Dessa delar ska göra att läsaren ska få en bra överblick över vad uppsatsen handlar om och hur den är uppbyggd. 

2. Huvuddel

I huvuddelen ska en inledning, syfte, forskningsöversikt, teori, metod, material, resultat, diskussion och en avslutning återfinnas. Ämnesområdena kan komma att variera beroende på olika utbildningar och ämnen, men vissa av dem är obligatoriska. Huvuddelen är den största delen av uppsatsen, här skriver du om den metod och teorier som du har använt och slutligen presenterar dina resultat.

3. Avslutandedel 

Den avslutande delen i arbetet består av en referenslista och eventuella bilagor källförteckningar. I referenslistan ska alla källor som du har nämnt i ditt arbeta presenteras. Oavsett om det är böcker, artiklar eller information från webb måste det alltid finnas med i listan. En referenslista finns också till för att det ska bli enkelt för läsaren att hitta de källor som du har angett i arbetet. Det är därför det är viktigt att göra så tydliga referenser som möjligt. 

Vad sker när uppsatsen är klar?

När din uppsats är färdig och inlämnad till din examinator, återstår endast opponeringen. Under opponeringen kommer du att få presenterna ditt arbete och sedan försvara den. Du kommer även opponera på andras studenters arbeten. En opponering är ett slags seminarium där en uppsats granskas inför en betygsättning, och är ett obligatoriskt moment.

Läs mer om uppsats skrivande på Karlstads universitets hemsida:

https://www.kau.se/bibliotek/skriva-referera/skriva/skriva-akademiskt/att-skriva-en-vetenskaplig-uppsats-eller-rapport

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter