×

Krönikor

Att leva ett liv, inte vinna en tävling

Foto: Visit Karlstad/Wikimedia Commons

Känner du igen dig i längtan efter att vara lite bättre, lite snabbare, lite snyggare, lite smalare, lite mer social, lite mer rolig, lite mer öppen och utåtriktad, lite lyckligare, lite rikare, lite friskare…?

Jämför du dig ofta med andra? Du kanske ibland tycker att andra verkar må bättre än du, vara lyckligare än du? Helt enkelt leva ett bättre liv än du?

Om du svarar ja så är du inte ensam. Många känner så.

Det verkar ligga i mänsklighetens natur att sträva efter något mer, att inte vara helt nöjd med sig själv och att jämföra sig med andra. Men får denna strävan oss att må bättre? Känner vi oss någonsin nöjda, tillfreds eller lugna med vår situation precis som den är eller använder vi självkritik och ”piska” som verktyg att prestera mer? 

Kanske är en annan livsväg möjlig. Skulle vi till exempel kunna tycka om oss själva och bemöta oss själva med omsorg, värme och genuin omtanke trots att det inte går som vi har tänkt oss? Trots att vi kanske har misslyckats och inte nått upp till de mål och drömmar vi gjort upp för oss själva?

Alla människor längtar djupast sett efter att bli älskade, uppskattade och accepterade precis som de är. Det är vår grundlängtan. Vi föds in i livet med förväntan att bli bemötta med värme, omsorg och en känsla av att människor runt omkring oss vill oss väl. Den här värmen och omsorgen behöver vi, som vuxna, ofta öva på att rikta mot oss själva.

När vi tittar oss runt omkring, ser på den värld vi har skapat så tycks budskapet vara att vi måste bli något extra för att verkligen vara värda något, för att bli riktigt omtyckta. Att ”bara” leva sitt liv så gott vi kan utifrån de resurser och förutsättningar vi har duger inte. Många av oss siktar mot stjärnorna i tron att framgång och lycka går hand i hand. Kända personer ler mot oss och berättar om sina fantastiska liv och karriärer. Det ligger nära till hands att nedsättande tankar om vårt eget gråa trista liv dyker upp. Det är så lätt att smittas av samtidens framgångsfokus. Bli snyggare, bättre, smartare, rikare! 

Vi lär oss att tro att en stor del av livet ska handla om att ständigt förbättra oss själva, att vara något annat än den vi är. Avundsjukt noterar vi andras framgångar, ilsket biter vi ihop, spänner musklerna och ger oss ut på tävlingsarenan. Allt ska vi skapa på egen hand, allt ska åstadkommas av egen kraft som om vårt människovärde skulle vara helt beroende av vår egen förmåga att slå oss fram. 

Lurar vi oss själva? Har vi alla blivit gisslan i framgångsfabriken?

Psykiatrikern Christian Rück har nyligen kommit ut med en bok som heter Olyckliga i paradiset-varför mår vi dåligt när allt är så bra? (Natur & Kultur, 2020). Rück manar oss till att INTE följa våra drömmar, han menar att vi behöver mer realistiska mål för att må bra. Istället för att sträva efter något som finns i drömmarnas förlovade land skulle vi behöva reflektera över vad som är centralt och meningsskapande i just vårt eget liv! Det behöver inte vara någonting sensationellt utan kan handla om vad just jag finner meningsfullt, intressant, roligt och viktigt.

Rück menar också att vi har fått en felaktig bild av att vi måsta vara lyckade och lyckliga jämt men livet är inte så. Att leva innebär ett visst mått av lidande. För alla. 

Att känna sig nere och olycklig ibland är en del av att vara människa. Att utvecklas som människa kan innebära att lära sig acceptera och hantera livet även när det inte flyter på så som vi tänkt oss. Att ha det jobbigt i perioder, att lida då och då är ingen sjukdom det är en naturlig del av tillvaron här på jorden. Det finns självklart även lidande och svårigheter där det behövs särskilt stöd och medicinsk vård. Allt lidande kan dock inte vårdas eller medicineras bort. Vart gränsen går för ”normalt” lidande och lidande som kräver medicinsk vård är inte allt lätt att se. Oroar du dig för ditt mående, har du funderingar kring din egen psykiska hälsa så tveka inte att ta kontakt med Studenthälsan. Vi finns för dig som behöver stöd, vi kan hjälpa dig att sortera och reflektera kring dig själv och ditt liv. Vi erbjuder individuella samtal och kurser med olika teman. 

Slutligen vill vi ge dig förslag på sätt att hantera livet när det känns svårt, stressigt, oroligt eller på andra sätt jobbigt:

Ett effektivt verktyg att hantera onödig stress, som ofta används inom mindfulness, är SOAS (på engelska SOAL) som du kan använda när det dyker upp svåra situationer som du känner obehag inför.

SOAS står för:

Stanna upp! Sitt eller stå still. Ta kontakt med andningsankaret (eller ta tre djupa andetag).

Observera vad som pågår inom dig – spänningar i kroppen, känslor, tankar om vad som sker NU, vad som redan har hänt och vad som eventuellt kan ske sedan – tills du…

Accepterar situationen som den är. Se verkligheten som den är!

# Välj sedan om du ska Svara an – på något ändamålsenligt sätt eller om du ska

Släppa taget – och öva dig i att låta det som är bara vara en stund om det är möjligt. Återgå sen till det du behöver göra just nu.

Pröva gärna SOAS nästa gång du känner dig stressad. Se vad du upptäcker! Vill du verkligen träna in SOASär daglig sittande meditation ett bra sätt.

Du kan också prova att lägga märke till dömande och/eller självkritiska tankar som dyker upp under en dag. Så fort du uppmärksammar en sån tanke – applicera SOAS och öva dig i att Svara an. Se om du, inom dig, kan hitta tankar som motsäger de automatiska självkritiska/dömande tankarna. Försök få fatt i mer medkännande tankar som vill stödja och förstå istället för att kritisera och döma. Medkännande tankar uttrycker omtanke, värme, förståelse, genuin omsorg och uppmuntran. De är icke-dömande och icke-fördömande och får dig att känna dig accepterad. Ett medkännande förhållningssätt gentemot dig själv innebär att vara lyhörd gentemot din smärta, dina bekymmer och dina behov. Det hjälper dig, efter en tids övning, att möta dina känslor, svårigheter och dilemman. 

Kan du rita en bild av ditt självkritiska jag och en bild av ditt självmedkännade jag? Hur skiljer de sig åt? Går det att göra ditt självmedkännade jag större än ditt självkritiska jag?

Hitta sätt att mjukt påminna dig om att dagligen stanna upp observera vad som sker inom dig. Hitta även sätt att påminna dig om ditt självmedkännande själv. Det kan vara några nedskrivna ord, en bild, en sten eller något annat som väcker en känsla av värme och lugn.

Boktips:

Anna Kåver – Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans (NoK)

Anna Kåver –Oro- att leva med tillvarons ovisshet (NoK)

Christian Rück –  Olyckliga i paradiset-varför mår vi så dåligt när allt är så bra? (NoK)

Christina Andersson – Compassioneffekten: att utveckla självtillit och inre trygghet (NoK)

Läs mer om vad Studenthälsan erbjuder, boka tid och anmäl dig till våra kurser på vår hemsida; studenthalsan.se

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter