×

Krönikor

Studenthälsan: Att vara ny student – förändringarnas tid

I varje nummer av Karlstads studenttidning skriver Studenthälsan om aktuella händelser och tipsar om hur du som student kan göra för att må bättre.
Krönika

Kanske blir du förvånad av att höra att det finns forskning som visar att alla slags förändringar i en människas liv framkallar stress. Ja, inte bara otrevliga förändringar som dödsfall, sjukdom och ekonomisk kris utan också flytt till ny ort, att börja ett nytt utbildningsprogram, att få nya vänner och att bli förälskad. Det känns spännande, pirrigt, nervöst med allt det nya vilket är helt naturligt. Oavsett om kursen, orten, programmet eller boendet är ditt första val är du just nu utsatt för höga stresspoäng.

Du kommer att trampa upp nya stigar – undervisningen och studierna känns annorlunda, fritidsaktiviteterna kan förändras, din sömn och kostvanor kommer att utmanas. Kanske är du i ett lyckorus eller ett orosmoln. Det kan vara två sidor av samma mynt. Du kanske har lämnat familj och vänner på hemorten och längtar hem ibland. Du träffar nya människor som inspirerar till nya sätt att vara och du bor ensam, kanske för första gången i ditt liv. Du har många frågor som till exempel: kommer jag att klara mina studier, kommer jag att klara att bo själv, kommer jag att duga, kommer jag att få några vänner, kommer jag att träffa någon att älska och som älskar mig?

Hur kommer det sig att vi anpassar oss och klarar förändringar?

Vi har alla en bild i hjärnan av vår värld som vi känner den, en mental karta som motsvarar våra yttre förhållanden. Låt oss kalla den för en föreställning. När våra föreställningar kolliderar med verkligheten upplever vi ofta oro och stress. När vi efterhand blir medvetna om hur vi har det med oss själva och vad som är föreställningar och hur verkligheten ser ut, förändras våra tankar och beteenden. Långsamt förändras vi, utvecklas, och skriver om våra mentala kartor. Denna anpassning sker hela tiden, mer eller mindre märkbart.

Förändringar är bara skadliga när de blir så stora att våra system inte förmår att handskas med dem. När förändringarna blir många och de inte låter oss återfå jämvikten – på samma sätt som en lägenhet blir stökig snabbare än den blir städad igen – det är då vi kan känna av en psykisk obalans. En psykisk obalans som pågår under för lång tid kan övergå till vad som benämns som psykisk ohälsa.

Ett sätt att hantera förändringar är att dig ge dig själv utrymme till vila. Ägna dig åt att göra ingenting, någon har kallat det för mästerlig overksamhet. Vila betyder oftast att skydda sig från de flesta av de vanliga kraven.

Vad behöver du göra för att etablera balans i ditt liv och bevara din energi?

Balans i livet handlar om att sätta gränser och att ta kontroll över din tid. Att se ditt liv ur ett helhetsperspektiv och balansera tillvarons vågskålar som studier, fritid, aktivitet och vila. Att vara med dig själv och att vara med andra. Att vara spontan, behålla rutiner, äta fullvärdig och bra kost och inte minst, få den sömn som du behöver.

Förändringar tar tid och låt dem få ta tid. Det tar tid att lära känna nya människor, ny klass, ny ort och alla nya rutiner du behöver bygga upp. Be andra, vänner, familj eller en professionell om hjälp när det blir för mycket att hantera på egen hand. Var snäll mot dig själv, ge dig tid till vila och återhämtning vad den nu kan innebära för dig. Ställ dig frågan, vad behöver jag, just nu? Och lär dig att tillgodose det behovet, om och om igen.

Detta är en opinionstext där skribenten svarar för åsikter i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter