×

Krönikor

Våga var operfekt! (och upptäck fördelarna)

I sin bok Våga vara operfekt (The Gifts of Imperfection) skriver Brené Brown (doktor i sociologi och professor i socialt arbete) att vi människor skulle må mycket bättre av att ta oss an livet med utgångspunkten att vi är värdefulla bortom våra prestationer.

”Det handlar om att vi ska värna om mod, medkänsla och samhörighet, så att vi varje morgon kan vakna till tanken att Jag duger, oavsett vad som blir gjort idag och hur mycket som inte blir gjort. Det handlar om att gå och lägga sig med tanken att Nej, jag är inte perfekt. Jag är sårbar och ibland är jag rädd, men det påverkar inte det faktum att jag på samma gång är en modig människa som förtjänar kärlek och tillhörighet” 

Ofta är det så att vi kämpar för att bli perfekta. Vi jämför oss med andra och får tankar som handlar om att vi borde bli bättre på vissa saker, bli smalare, bli mer vältränade, ha mer pengar, vara mindre ”vanliga” och mer unika, bli framgångsrika och kända. Vi riktar uppmärksamheten till de brister vi upplever att vi har och glömmer helt bort att titta på det vi faktiskt redan har i våra liv. Den här mer eller mindre ständiga strävan har en förmåga att tömma oss på energi och livsglädje, den gör oss besvikna och skapar dessutom en stark känsla av skam och misslyckande när det inte blir som vi hade planerat och tänkt oss i livet. Vårt egenvärde kopplas samman med hur bra vi lyckas i det yttre livet, det kan tillslut bli det enda värde vi utgår från både vad det gäller oss själva och hur vi ser på andra.

Reflektera en stund över frågan om vad ett framgångsrikt liv verkligen är för dig…

De här frågorna kan vara till hjälp; när känner du dig som tryggast och i kontakt med inre lugn och inre glädje? Med vem/vilka? Vart är du? Vad gör du?

Vi behöver titta med nya ögon på vad det innebär att vara människa för att bryta perfektionistiska mönster. Att vara människa och att leva innebär att uppleva sorg och glädje, närhet och ensamhet, stolthet och skam, att misslyckas och att lyckas, att bli sjuk och att ha hälsa…

Brown menar att vägen bort från perfektionism och tanken på att vi måste lyckas med allt är att våga vara sårbar, låta sig bli sedd som den vi är och våga älska med hela hjärtat trots att det inte finns några garantier i livet. Att våga ta de steg vi behöver ta i riktning mot det vi verkligen mår bra av och vill bortom vad andra tycker och tänker och bortom våra egna ”borden” och ”måsten”.

När vi gör oss starka och hårda, när vi kämpar mot vår egen sårbarhet genom att stänga av känslor som sorg, skam och rädsla så stänger vi också av tillgången till andra delar av oss själva. Delar som handlar om upplevelse av sann glädje, trygghet och lycka. 

”När vi vågar stå för vår egen livsberättelse och samtidigt lär oss att älska oss själva – då gör vi det modigaste som någon kan göra” 

För att klara att se med nya ögon behöver vi öva oss i tacksamhet, att se det vi har och inte bara stirra oss blinda på de brister vi upplever att vi har. V behöver också ta hand om oss själva och visa oss själva medkänsla, särskilt i motgångar för det är då vi behöver det som mest. Vi ger oss medkänsla för att det är det som vi behöver inte för att så snabbt som möjligt vara på topp igen. Det finns inga quick fix men det finns flera sätt att långsamt och säkert förändra vår syn på oss själva, på andra och på livet i stort. Vi behöver varandra och att våga be om stöd och hjälp är en av de modigaste saker vi kan göra.

Nedan följer Brené Browns 10 livsråd som kan stödja dig på vägen mot att bli mindre perfektionistisk. Om du läser boken Våga vara operfekt– får du en mer djupgående beskrivning av livsråden.

Värna om ditt sanna jag (Frigör dig från andras åsikter)
Värna om medkänslan med dig själv (Frigör dig från kraven att vara perfekt)
Värna om motståndskraften (Frigör dig från allt som dövar känslorna och gör dig maktlös)
Värna om tacksamheten och glädjen (Frigör dig från rädslan och otillräckligheten)
Värna om intuitionen och tilliten (Frigör dig från behovet av att veta säkert)
Värna om skapandet (Frigör dig från jämförelsetänkandet)
Värna om leken och vilan (Frigör dig från tröttheten och prestationstänkandet)
Värna om lugnet och stillheten (Frigör dig från orons livsstil)
Värna om det meningsfulla arbetet (Frigör dig från dina egna tvivel och dina egna krav)
Värna om skrattet, sången och dansen (Frigör dig från behovet att verka cool och ha koll)

I sin andra bok Mod att vara sårbar skriver Brown:

”Sårbarheten är kronan, hjärtat, ja, själva centrum i en meningsfull mänsklig tillvaro. Sårbarhet är en ovisshet, ett risktagande och en känslomässig nakenhet, men vi blir modiga av det”

Vill du lyssna på Brené Browns TED-talk om sårbarhet? Det hör till ett av de mest sedda föredragen.

Behöver du stöd? Tveka inte att kontakta Studenthälsan vi erbjuder individuella samtal och har olika kurser på teman som; självkänsla, våga tala, mindfulness, prokrastinering och känslor. Läs mer och boka tid här; https://www.kau.se/student/ar-student/stod-under-studierna/studenthalsan/om-studenthalsan

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter