×

Studentliv

Höstens introduktion kan komma att ske på distans

Foto: Montage/Arkivbild. Bilderna tagna under introduktionen 2019.

Läget för föreningarnas studiesociala aktiviteter fortsätter att vara ytterst osäker i kölvattnet av coronapandemin.

Nu tas höjd för att höstens introducerande aktiviteter för nya studenter kan komma att ske på distans.

Hittills under våren har flera större evenemang ställts in eller flyttats till ett senare datum, däribland vårens examenshögtid, högskoleprovet och Kommunikatörsdagen, till följd av coronavirusets utveckling.

Nu riskerar även höstens studiesociala och introducerande aktiviteter som studentföreningarna anordnar för nya studenter att gå samma möte till ödes.

– De studiesociala evenemang, som ju för de allra flesta av oss studenter är en central del av studentlivet, påverkas, likt mycket annat i samhället, av Covid-19. Många evenemang vilar traditionellt sett på att studenter samlas fysiskt. Då regeringen på Folkhälsomyndighetens förslag nu har beslutat om vissa mötesrestriktioner innebär detta att förutsättningarna förändras för hur vi studenter kan umgås, säger Sebastian Hardin, ordförande för Karlstad Studentkår.

Och fortsätter:

– Reglerna innebär inte något totalt förbud mot att träffa sina vänner, men de innebär ju att evenemang måste skalas ned. Istället för att ha samlingar på över 50 personer måste vi nu helt enkelt ställa in oss på att umgås inom vår närmre bekantskapskrets, och detta i så liten utsträckning som möjligt.

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och Covid-19 uppmanar Folkhälsomyndigheten till social distansering och att resor i landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas. Sedan tidigare råder även förbud mot allmänna sammakomster med fler än 50 personer. Restriktionerna gäller i nuläget till och med den 31 december, något som skapat oro bland studentföreningarna om hur man planera för hösten:

– Att som förening uppleva en osäkerhet kring hur man ska anpassa sin planering av hösten är förståeligt, då läget just nu är mycket oklart för alla aktörer i samhället och i världen. Det finns helt enkelt ingen som i nuläget kan uttala sig säkert om hur läget kommer att se ut till hösten. Det som kan sägas säkert är att vi alla har ett ansvar att informera oss om och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Detta ansvar gäller för oss som individer, som föreningar och som samhälle.

– Universitetet kommer att fatta beslut om ett datum då det slutgiltiga beslutet ska tas gällande hur bland annat höstens mottagning och utbildning ska se ut från universitetets håll. Till dess utgår vi som studentkår från att vi inte helt kan veta hur hösten kommer att se ut, och arbetar därför utifrån flera scenarion, säger Sebastian Hardin.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Studentliv

Toppnyheter