×

Ledare

Denny Jansson: En annorlunda situation som kräver vårt yttersta

Profilbild
Foto: Unsplash
Det är speciella dagar och det är få som går oberöda. Det är mycket som är osäkert och det finns flera olika scenarier som kan bli verklighet. Vi gör allt vi kan för att du som läsare ska få en relevant och riktig bild av vad som händer, skriver Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson.
Ledare

Det vore en oerhörd underdrift att säga att dagens situation är lite annorlunda. Sverige och övriga världen befinner sig mitt i en pandemi, där lärosäten, skolor, arbetsplatser, butiker, restauranger och andra institutioner temporärt stänger. Förra veckan beslutade regeringen att förbjuda folksamlingar med fler än 500 personer, något som sedan dess och framöver påverkar en rad evenemang och arrangemang, såväl på Karlstads universitet som i övriga delar av samhället. Samtidigt som coronautvecklingen fortsätter att prägla vår vardag, rasar börserna och ingenting tycks längre vara som det varit förut.

Den senaste tidens utveckling har påverkat hela vårt samhälle i grunden, något som syns även på Karlstads universitet där man uppmanar studenter att hålla sig borta från universitetets lokaler vid minsta symptom på sjukdom och där universitetets hjärta, universitetsbiblioteket, nu kraftigt minskar sina öppettider och stänger något av det allra heligaste på universitetet, i form av läsesalen. Det som till vardags är en levande plats där tankar, idéer och kunskap utbyts har ersatts av en mystisk tomhet.

Karlstads studenttidning utgör inget undantag i dessa tider av oro, såväl för coronaviruset som för virusets konsekvenser. Även om tidningsredaktionen sedan lång tid tillbaka arbetar just på sådant distansbaserat sätt som flera stora tidningar nu börjat tillämpa, däribland Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad, påverkas den löpande verksamheten av utvecklingen. Detta inte minst i form av frågor huruvida det är möjligt att producera och senare ge ut vårterminens sista papperstidning. Ett tidningssläpp som är inplanerat till mitten av maj, men där det nu ställs frågor huruvida coronautvecklingen kommer att hålla studenter borta från universitetets lokaler till dess. Även på så sätt att det ställer än högre krav på vår journalistik.

I studentsammanhang är coronaviruset särskilt påtagligt. Karlstads studenttidning har de senaste veckorna rapporterat om flera inställda evenemang, däribland generalsutbildningen, Kommunikatörsdagen, Dunderkravallen och Personalvetardagen. I år ställs även vårens högskoleprov och examenshögtid in, något som vittnar om stundens allvar. Under måndagen fattade universitetets rektor beslut om att all undervisning ska bedrivas på distans och att alla salstentor ska ersättas av andra examinationsformer tills vidare. Ett i sammanhanget tämligen unikt beslut.

Under gårdagen beslutades även att den direktsända debatt som skulle ha arrangerats i anslutning till kårvalet ställs in med bakgrund i beslutet om att förbjuda större folksamlingar. Även om det de senaste åren har varit avsevärt färre än 500 åhörare i publiken tas det säkra före det osäkra. Dock finns planer på att ersätta debatten med en inspelad variant, så att du som läsare ska kunna ta del av vilka frågor som de olika listorna i årets kårval har för avsikt att driva och hur de ställer sig i olika studentrelaterade frågor.

Till skillnad från andra verksamheter har Karlstads studenttidning i dessa tider av oro för utveckling ett särskilt viktigt uppdrag. I egenskap av nyhetsförmedlare har vi ett uppdrag att ge dig som läsare den oberoende, sakliga och kritiskt granskande journalistik som du alltid ska kunna förvänta dig av oss. Besökssiffrorna på vår webbsida den senaste veckan talar sitt tydliga språk, att studenter efterfrågar snabb, korrekt och saklig information. Och det förtroendet måste vi förvalta på bästa möjliga sätt.

I samhällsdebatten lyfts argument för att oron för coronaviruset är onödig, och att den mediala uppmärksamheten rentav skulle vara uppblåst och alarmistisk. Huruvida oron är befogad och huruvida de åtgärder som satts in för att minska spridningen av coronaviruset är lämpliga, är emellertid mycket svårt att utröna utifrån dagens situation. Faktum är att vi inte kan veta säkert. I dag är det svårt att överblicka det läge som vi befinner oss i. Det är mycket som är osäkert och det finns flera olika scenarier som kan bli verklighet, och där situationen tycks förändra sig från dag till dag, timme för timme.

Karlstads studenttidning fortsätter att bevaka coronavirusets utveckling, där vi, på samma sätt som vanligt, fokuserar på nyheter utifrån ett studentperspektiv. Det är speciella dagar och det är få som går oberörda. Vi gör allt vi kan för att du som läser Karlstads studenttidning ska få en relevant och riktig bild av vad som händer. Det är Karlstads studenttidnings löfte till dig i dessa annorlunda tider.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning.

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Ledare

Toppnyheter