×

Studentliv

Inspirerande dag väntar personalvetare

Projektgruppen, bestående av Evelina Ogheden, Danielle Iker och Emma Romlin, ser fram emot årets personalvetardag. Foto: Pelikan

Föreläsningar som inspirerar och arbetsmarknadsmässa som visar vad som väntar efter examen.

Det är vad som väntar när personalvetardagen går av stapeln i mitten av mars, en dags som i år riktar sig till alla studenter på universitetet.

Personalvetardagen på Karlstads universitet har en lång historia, och den 16 mars är det dags för årets upplaga av den årligt återkommande inspirationsdagen för studenter på programmet för personal och arbetsliv. Årets upplaga av inspirationsdagen bjuder på flera nyheter – den största är att fokus i år har breddats, och där man riktar sig till alla studenter på universitetet.

– Även om dagen specifikt är för personalvetare, är den även öppen för resterande studenter vid universitetet. Vi har ett samarbete med Handelshögskolan som kommer att hålla i en handelslunch tillsammans med SBAB under dagen, berättar Emma Romlin, vice ordförande i studentföreningen Pelikan som anordnar dagen.

– Det blir en heldag där studenterna får en inblick i det arbetsliv som väntar efter examen. Dagen består både av föreläsningar och aktiverande workshops, där studenterna får ta del av tips för ökad motivation och arbetsglädje, hur man får en mer inkluderande arbetsplats och hur det är att arbeta med rekrytering.

Förutom att det under dagen anordnas olika föreläsningar med en rad olika teman, däribland viktiga tips inför det arbetsliv som väntar efter examen, menar Emma Romlin att personalvetardagen är en viktig dag för studenter som läser programmet för personal och arbetsliv

– Personalvetardagen är viktig, framför allt för alla personalvetare för att få se hur arbetslivet kan se ut efter examen. Det är även en ypperlig möjlighet att knyta kontakter, och det är det som är syftet med dagen.

Förutom föreläsningar bjuds det även på en arbetsmarknadsmässa där allt från fackföreningar och föreningar deltar.

– Intresset från företagarna har varit högre i år än vad det har varit tidigare år, och det tycker vi är superkul. Självklart finns det plats för fler, så vi jobbar ständigt för att så många utställare som möjligt ska kunna delta på dagen, säger Emma Romlin.

Hur går tankarna inför dagen?

– Vår förhoppning är att det kommer vara ett stort intresse för dagen, då denna dag inte bara passar personalvetare utan även för övriga studenter på universitetet, säger Emma Romlin.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Studentliv

Toppnyheter