×

Campus

Efter distansterminen: Fyra gånger fler fall i disciplinnämnden

Foto: Linn Malmén

Antalet fall där studenter misstänks ha fuskat eller plagierat under en examination var under årets vårterminen fyra gånger fler än under vårterminen förra året.

Övergången till distansundervisning med hemtentor i stället för salstentor tros vara en av flera orsaker till det ökade antalet fall i år.

På grund av övergången till distansundervisning har merparten av vårterminens examinationer kommit att genomföras i form av hemtentor. Även om det saknas verktyg för att uppdaga misstänkt fusk och plagiat under själva tentamensskrivningen, vilket finns vid salstentor, är det dock möjligt att upptäcka fusk och plagiat i efterhand.

Under årets vårtermin har 81 fall med misstänkt fusk vid hemtentamen rapporterats till disciplinnämnden vid Karlstads universitet – en siffra som kan jämföras med de 17 fall som disciplinnämnden hanterade totalt under vårterminen förra året.

Merparten av de fall som har rapporterats till disciplinnämnden i år berör plagiat och otillåtet samarbete, och där antalet fall är jämnt fördelat över olika ämnesområden.

En anmälning till disciplinnämnden kan resultera i att den student som ärendet berör i värsta fall stängs av i upp till sex månader, något som blivit disciplinnämndens beslut i flera uppmärksammade fall tidigare.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter