×

Coronavirusets utveckling

Hittar nya lösningar i tider när studenter pluggar på distans

Foto: Emil Jonsson

Begränsade öppettider, fler telefonsamtal och en digital informationsdisk. För universitetsbiblioteket har övergången till distansundervisning inneburit ett helt nytt arbetssätt.

Nu tar man höjd för att distansundervisningen kan komma att pågå in på höstterminen.

– Vi saknar studenterna, säger biblioteksdirektör Jakob Harnesk.

Den 18 mars gick landets högskolor, universitet och gymnasieskolor över till distansundervisning efter att regeringen uppmanat till detta för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

Övergången till distansundervisning kom att bli högst kännbar på universitetsbiblioteket, där antalet besökare har minskat markant samtidigt som öppettiderna har begränsats och stora delar av verksamheten flyttat ut på internet.

– I och med regeringens uppmaning tog vi beslut om att dra ned på våra öppettider till två timmar per dag för att man ska ha möjlighet att hämta och lämna böcker. Däremot tillhandahåller vi sedan dess inte grupparbetsrummen eller sittplatserna på universitetsbiblioteket, det är ingen studieplats längre, berättar biblioteksdirektör Jakob Harnesk.

Och fortsätter:

– För att kompensera det har vi försökt att öka vår närvaro i våra digitala kanaler. Till exempel har vi sedan tidigare en chatt på vår hemsida, och den har kommit att användas alltmer. Vi har även en digital informationsdisk i Zoom (videokonferensverktyg, reds. anm.) där man kan knacka på och få hjälp av oss.

Varför är universitetsbiblioteket bara öppet i två timmar per dag?
– Vi ska minska risken för smittspridning, men vi behöver fortfarande jobba inne på biblioteket med att sätta upp och böcker. Därför behöver vi timmarna då vi kan jobba ostört, och av den anledningen har vi valt att bara ha öppet två timmar om dagen. Erfarenheter visar att det annars kan vara svårt att upprätthålla säkerhetsavståndet.

Jakob Harnesk beskriver de första veckorna med det nya upplägget som en lärorik tid, och där man snabbt konstaterade vissa utmaningar med det nya upplägget:

– Vi märkte att det kunde vara problem med gränsen om maximalt 50 personer och med säkerhetsavståndet, särskilt när det blev köbildning framför lånedisken. I samband med att Folkhälsomyndigheten kom med nya rekommendationer i början av april ändrade vi vårt upplägg.

Sedan andra veckan i april krävs att den som besöker universitetsbiblioteket har ett KAU-kort. Samtidigt har den fysiska lånedisken stängt och där det sedan dess är självservice som gäller.

– Vi har fortfarande öppet två timmar om dagen, men det är bara öppet för studenter och personal. Behöver man hjälp kan man kontakta oss via telefon så hjälper vi studenterna att hitta sina böcker genom ett telefonsamtal, vilket har fungerat ganska bra.

Hur har antalet besökande studenter förändrats sedan övergången?
– Vi har 100 till 150 besökande studenter om dagen. Det är klart att det inte går att jämföra med hur det brukar vara, då vi kan ha närmare 2 000 till 3 000 besökande studenter om dagen. Men det fungerar ganska bra ändå, och man fortfarande hämta och lämna sina böcker.

Även vad gäller antalet utlån har man sett en minskning jämfört med vanligt, men där Jakob Harnesk menar att antalet utlån ligger på förhållandevis höga nivåer än vad man hade trott innan.

– Det är en strid ström av böcker som passerar oss, det är mindre än i vanliga fall men det är relativt många böcker ändå. Samtidigt har vi utökat vår service där vi skickar böcker per post. I vanliga fall är det en service som vi erbjuder distansstudenter. Nu har utvidgat så att det omfattar alla studenter som bor utanför Karlstad tätort, även om de pluggar på Campus.

– Det är ganska nytt så vi har inga siffror än, men det kan vara bra för studenter att känna till. Bor man till exempel i Forshaga och pluggar kan vi alltså skicka hem böckerna i stället för att man åker till oss för att låna böckerna.

Många nya idéer

När stora delar av verksamheten har flyttat ut på nätet har man fått hitta nya idéer för att lösa de utmaningar som uppstått i och med övergången till distansundervisning. En sådan idé är den digitala informationsdisken i Zoom, dit studenter kan ansluta för att få hjälp med det som de annars skulle få hjälp med i den fysiska informationsdisken på universitetsbiblioteket.

– Det är något som vi kom på alldeles i början. Den har fått stor uppmärksamhet på andra bibliotek runt om i landet, där man har använt vår idé som modell för att skapa virtuella informationdiskar. Ska jag vara ärlig är det dock inte jättemånga studenter som hittar dit, men det är ett par och det är mycket möjligt att vi fortsätter med den även i det läge när vi kan ha öppet som vanligt.

Även den undervisning som universitetsbiblioteket erbjuder, till exempel informationssökning inför uppsatsarbeten och referenshantering, seminarier och skrivhandledning har flyttat ut på nätet.

– Det sker helt och hållet via Zoom. Skrivhandledningen har vi dock erbjudit via Zoom sedan tidigare, men då till distansstudenter. De som jobbar med skrivhandledningen har ganska mycket att göra, det är många studenter som är i gång och skriver uppsatser just nu, och då kan man behöva hjälp emellanåt, säger Jakob Harnesk.

Och fortsätter:

– Även om vi stängde ned halva månaden var det fler som deltog under mars månad i år än under mars månad förra året. Det kan bero på att det har blivit mer känt, men det är definitivt ingen minskning av antalet deltagare utan snarare en ökning.

I takt med att man övergått till ett digitalt och distansbaserat sätt att arbeta har även antalet telefonsamtal ökat, även om Jakob Harnesk upplever att frågorna i stort berör samma saker som om studenterna hade varit på på plats.

– Det är många som ringer och även många som använder chatten på hemsidan. Många frågor hade kommit annars också, i informationsdisken, så det är ingen ny typ av frågor utan de kommer i en annan kanal än vanligtvis. Det är samtidigt bra att fler har upptäckt chattfunktionen eftersom det är enklare att få svar i realtid där samtidigt som det är enklare att vara mer rak på sak, att skicka länkar och så genom chatten än om man skulle mejla.

Tar höjd för digital terminsstart

Samtidigt som coronaviruset fortsätter att spridas i världen tar man på universitetsbiblioteket nu höjd för man komma att behöva arbeta distansbaserat med begränsade öppettider under en längre tid.

– Det är svårt att säga något om utvecklingen. Om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten fortsätter på samma sätt som nu tror jag att vi fortsätter på det här sättet, det skulle jag tro. Mycket av det vi gör annars fungerar någorlunda, även om man saknar att biblioteket inte används som en studieplats, säger Jakob Harnesk.

– Det är en fantastisk miljö när det sitter 800 till 1 000 studenter inne på universitetsbiblioteket samtidigt och grupparbetar, där man verkligen kan se hur det sjuder av kunskapsbildning. Det saknar jag verkligen, nu är lokalerna i princip tomma. Men i övrigt har det fungerat bra att flytta över till en digital miljö.

I det närmaste pågår planeringen för höstens terminsstart, där universitetsbiblioteket bland annat deltar i smygstarten och erbjuder introduktionspass om litteratursökning och om biblioteket.

– I det läge att det här fortsätter få vi kanske jobba ännu mer med filmer, och att lägga över introduktionen till ett digitalt forum på ett eller annat sätt. Det är inte alls omöjligt att åtminstone terminsstarten blir digital i år. Om man lyfter blicken till den diskussion som förs på universitetet förbereder vi oss för en digital terminsstart i år.

– Det skulle ha stor inverkan på smygstarten, välkomnandet och på alla roliga aktiviteter som nya studenter har under de första veckorna. Hur man ska göra det i digital form är inte helt enkelt att planera. Det är dock inte så att man i nuläget har bestämt att det ska göras så, utan för att ha en plan B.

Har det hänt något mer eller mindre oväntat sedan övergången till distansundervisning?
– Det hände en rolig grej med en student som blev väldigt glad när vi ringde efter att vi hade hittat studentens plånbok i lådan för återlämnade böcker, som står utanför biblioteket när vi inte har öppet. Studenten hade letat överallt men kunde inte hitta sin plånbok, men så låg den i lådan hos oss. Vi är kanske många som blir förvirrade av dessa tider, skrattar Jakob Harnesk.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter