×

”Distansundervisning – en utmaning för både universitetet och studenter”

Foto: Linn Malmén
Det förefaller vitalt för studenters studiemöjligheter att inte bara konstatera att den digitala infrastrukturen finns, det måste också mobiliseras en inventering av den fantastiska kompetens som många universitetslärare besitter, skriver Tilda Aronsson, sociologistudent och före detta utbildningspolitiskt ansvarig på Karlstad Studentkår.
Debatt

I spåren av coronaviruset har båda våra grannländer Danmark och Norge stängt förskolor, skolor och universitet. Denna vecka går Finland och Tyskland samma väg. Karlstads universitet i Värmland är liksom de andra lärosätena i riket statliga myndigheter, som ytterst råder under regeringen. Om universitetet helt skulle stänga skulle dels studenters utbildningar med all säkerhet förlängas, dels skulle studiemedel från CSN utebli tills studierna upptas igen.

Givetvis är covid-19 en komplex samhällsutmaning och vi studenter är bara en liten del av detta, men de facto skulle de cirka 16 000 inskrivna studenterna vid Karlstads universitet påverkas. Regeringen rekommenderar svenska lärosäten att övergå till distansundervisning från och med denna vecka. Utifrån detta vägval förefaller det osannolikt att svenska lärosäten helt skulle stängas. Men det innebär inte att vi redan står med en färdig utbildningslösning.

På sin webbsida, den 15 mars, uppmanar Karlstads universitet sin personal att överväga alternativ till fysiska möten och för studenternas del ”gör vi allt vi kan för att se över hur vi ska kunna ställa om campusbaserad utbildning till distans i så stor mån det går”. Salstentor kan också komma att ersättas med andra typer av examinationer. Som student jublar jag när jag läser detta, men kan inte understryka nog hur viktigt det är med gemensamma ansträngningar. Denna situation ställer krav på kursledare och universitetslärare, men inte minst också på oss studenter.

Karlstads universitet har under lång tid jobbat med digitalisering på olika sätt och har bland annat en digital lärplattform och annan teknik som möjliggör distansundervisning. Det förefaller vitalt för studenters studiemöjligheter att inte bara konstatera att den digitala infrastrukturen finns, det måste också mobiliseras en inventering av den fantastiska kompetens som många universitetslärare besitter. Som student har jag full förståelse om en föreläsning ställs in för att institutionen ska ha en kompetensutvecklingsdag där till exempel lärare kan lära av varandra. I det långa loppet tjänar våra studier ändå på det.

Vi studenter får vara inställda på en övergångsperiod där eventuella självstudier hemma inte bara innebär att corona-bunkrade nudlar eller choklad i skafferiet lockar, utan det innebär framför allt självdisciplin för att inte halka efter i studiegången. Vi ska plugga till tentorna som vanligt, oavsett om det är i biblioteket eller hemma i soffan. Vi ska stå redo när nästa föreläsning kanske genomförs via Zoom eller gruppdiskussionerna på Canvas tar fart. Vi ska logga in på Canvas och kolla mailen regelbundet så att vi helt enkelt inte missar när vi kan möta våra lärare i det digitala rummet. Universitetet kan tillhandahålla undervisningsformen, men det funkar bara i praktiken om vi studenter fortsätter att vara medskapare i vår utbildning.

Universitetens bildningstradition på vetenskaplig grund är ett fundament till det samhälle vi har. När coronakrisens oro sipprar in i allt från samhällets organisering och börsen till vardagssamtal är kritisk tänkande och kunskap särskilt viktigt att värna. Coronarädslan må utgöra en extraordinär situation, men tekniken utgör en exceptionell möjlighet för att förekomma problembilden. Därför är det så viktigt att Karlstads universitet snabbt ställer om till distansundervisning och att vi studenter hoppar på det tåget. Just nu håller Karlstad Studentkår en öppen nominering till priset ”Bästa lärare” 2020. Vem vet, kanske går priset i år till den universitetslärare som kan visa pedagogisk skicklighet i digital kursdesign?

Tilda Aronsson
Sociologistudent
Utbildningspolitiskt ansvarig på Karlstad Studentkår 2017-2018

Detta är en argumenterande debatttext där skribenten svarar för åsikter och ställningstaganden i artikeln. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Skriv en debattartikel

Vill du skriva en debattartikel i Karlstads studenttidning eller replikera på denna debattartikel?
Läs mer och skicka in din text här.
Ämnen
Debatt

Toppnyheter