×

Nyheter

Bussar börjar köra enligt sommartidtabell – två månader tidigare än vanligt

Foto: Denny Jansson

Antalet resenärer som reser med Karlstadsbuss har minskat markant de senaste veckorna.

Nu börjar Karlstadsbuss köra enligt sommartidtabellerna – drygt två månader tidigare än planerat.

Resandet inom tätortstrafiken i Karlstad, som Karlstadsbuss kör, har halverats de senaste veckorna, och där antalet resenärer nu ligger på samma nivå som under en vecka i juli. I dag, måndag, övergår Karlstadsbuss till sommartidtabell, vilken gäller till och med 23 augusti.

– Det handlar om att anpassa utbudet efter den efterfrågan som finns just nu, och att skapa en beredskap om ett större antal förare skulle insjukna. Vi vill kunna genomföra den trafik vi utlovar i våra tidtabeller, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort på Region Värmland kollektivtrafik i ett pressmeddelande.

För studenter boende på campusområdet innebär övergången till sommartidtabellen att busslinje 1 avgår med 30 minuters mellanrum dagtid i stället för var tionde som gäller normalt.

För studenter som bor på Kronoparken innebär övergången att busslinje 2 avgår var tjugonde minut i stället för var tionde som normalt, då busslinje 2 utgår från både Välsvikens handelsområde och Mjölnartorpet.

För studenter som bor på Rud innebär övergången att busslinje 3 får en något förändrad turtäthet till och med 14 juni, där turtätheten minskar därefter. Till och med den 14 juni avgår busslinje 3 var tjugonde minut.

– Det är viktigt att vi i dessa tider tillgodoser de behov som våra resenärer har, men också att vi på ett klokt sätt hushåller med de resurser vi har inom Region Värmland, säger Jesper Johansson (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden, i ett pressmeddelande.

Enligt lokala medier finns beredskap för att sätta in extrabussar med kort varsel i det fall resandet skulle öka igen.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter