×

Karlstads universitet 20 år

”Det blir som ringar på vattnet”

Även Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun, menar att universitet haft stor betydelse under sina första 20 år som universitet. "Utan universitetet hade vi inte alls haft samma tillväxt och utveckling", säger han.

Per-Samuel Nisser, som själv har studerat på Karlstads universitet, minns den pampiga invigningen i januari 1999.

– Jag var med på invigningen och minns att det var stor festlighet med mycket folk. Det var verkligen en stor och spännande dag när Karlstad fick ett universitet, alla var väldigt stolta.

Nisser fortsätter och understryker universitetets betydelse för kommunen, både tack vare den kunskap och utbildning som lärosätet genererar, men också för Karlstads näringsliv:

– Det blir som ringar på vattnet, från studentlivet till all forskning och kopplingar till näringslivet. Allt detta är väldigt viktigt för kommunen. Universitetet i sig är en viktig arbetsgivare men det ger ju så klart också studenter goda förutsättningar till arbete efter sin utbildning.

En viktig fråga för Karlstads kommun är hur man ska få studenter som flyttar till Karlstad att vilja stanna kvar och bidra med sin kompetens efter avklarade studier. För detta, menar Nisser, krävs det att det finns arbete eller praktikplatser för de examinerade studenterna men också bostäder, kulturliv och möjlighet till umgänge.

Karlstad kommuns vision ”Livskvalitet Karlstad 100 000” strävar efter en befolkningsmängd på 100 000. Kommunen har studenter som en av målgrupperna för visionen tillsammans med människor med konkurrenskraftig kompetens samt besökare. Enligt Nisser kan visionen nås till stor del tack vare universitetet.

– Ja, vi är på god väg dit. Universitetet är en stor bidragande orsak till det.

Inför framtiden tror Nisser att universitetet är den viktigaste framtidsfaktorn vad gäller utveckling. På frågan hur kommunen hade sett ut utan ett universitet svarar Nisser:

– Vi hade inte alls haft samma starka tillväxt och utveckling som vi har i dag.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter