Nyheter

Ett år efter rasade loftgången på Campus

I maj förra året rasade en sektion av en loftgång rasade ned från andra våningen vid en fastighet på Kvintettgatan på Campusområdet. Vad har hänt under det gångna året, hur minns personerna som stod på loftgången den ödesdigra kvällen och hur går det i polisutredningen av olyckan?
Foto: Denny Jansson
Foto: Denny Jansson
I maj förra året rasade en sektion av en loftgång rasade ned från andra våningen vid en fastighet på Kvintettgatan på Campusområdet. Vad har hänt under det gångna året, hur minns personerna som stod på loftgången den ödesdigra kvällen och hur går det i polisutredningen av olyckan?

Klockan är strax efter 23 på lördagskvällen den 26 maj 2018. Det återstår bara någon vecka av vårterminen och på Campusområdet, norr om Kronoparkens centrum, pågår en avslutningsfest. Det rör sig många studenter på området under kvällen, en kväll som ska få en ödesdiger avslutning.

Klockan 23.11 inkommer ett larm till SOS Alarm från Campusområdet. Stora delar av en loftgång har rasat ned från andra våningen vid en fastighet på Kvintettgatan. De tiotalet personer som bara några sekunder tidigare stått och dansat på loftgången följer med i raset. De fyra personer som nyss suttit på första våningen under loftgången hinner precis kasta sig undan den fallande loftgångssektionen.

Stämningen blir som förbytt och det blir stort pådrag när samtliga av Räddningstjänstens tillgängliga resurser skickas till platsen tillsammans med flera ambulanser och polisbilar. På plats inleder polisen en förundersökning av den nedrasade loftgångssektionen och en polisanmälan om vållande till kroppsskada upprättas.

Flera personer skadas när loftgångssektionen plötsligt ger vika. Åtta personer förs med ambulans till Centralsjukhuset i Karlstad, varav fem får läkarbehandling under natten och sedan kan lämna sjukhuset. En person hålls kvar på sjukhuset under söndagen för observation av skadorna från raset. Den aktuella fastigheten, med samma konstruktion som flera andra i området, spärras av och de fem hyresgästerna på fastighetens andra våning evakueras.

Det har snart gått ett år sedan en loftgångssektion vid en fastighet på Kvintettgatan gav vika. Vad har hänt sedan dess? Hur har det gått för personerna som befann sig på loftgången den där lördagskvällen? Hur har händelsen påverkat fastighetsägarens, studentkårens och universitetets arbete sedan dess?

***

André Thorslund bor i den aktuella fastigheten. Foto: Denny Jansson

En av de cirka tio studenter som befann sig på loftgången när den rasade var André Thorslund. Han dansade tillsammans med sina vänner när de märkte att golvet de stod på började svikta.

– Jag och min kompis tittade på varandra som att ”detta var inte bra” och sedan brakade allt, säger han.

André Thorslund föll handlöst ned från loftgången och landade på axeln, kompisen slog i en kant i fallet och fick senare veta att han brutit ett revben. André Thorslund menar att det snabbt blev en stor röra av människor som sprang fram och tillbaka för att hjälpa de som skadat sig.

– Det var helt hysteriskt. Men som tur var kom ambulans och räddningstjänst fram ganska snabbt, säger han.

Flera personer, André inräknad, fick åka till sjukhuset för att få vård. Anna Dahlberg, som också befann sig på den olycksdrabbade loftgången, fick stanna kvar ett par dagar på sjukhuset på grund av sina skador. Hon minns händelsen tydligt och menar att hon hörde hur det hade börjat att knaka i träet strax innan raset.

– Jag skulle precis gå och säga till mina vänner att jag hörde ett knak, men då rasade allt. Jag landade på ryggen och fick massa andra människor över mig, säger Anna Dahlberg.

När ambulans kom fram till platsen fick hon smärtstillande och syrgas innan hon fördes till sjukhus.

– Det visade sig att jag fått en kraftig blödning i högra benet och i ländryggen, så jag fick ligga kvar på sjukhuset och sedan hoppa på kryckor i några veckor, säger hon.

En boende i fastigheten som inte såg själva händelsen är Christoffer Qvist. Han hade haft fest med sin faddergrupp och försökte få alla att gå hem då han ville gå och lägga sig.

– Det var bara ren tur att de inte hann gå ut, då hade de fått hela loftgången över sig. Det hade inte känts så bra, säger han.

Christoffer Qvist och André Thorslund, som båda bor i den drabbade fastigheten, är inte förvånade över det som hände.

– Loftgången och trapporna har varit helt fruktansvärda. Man hade nästan väntat på att något skulle hända. Folk är nog mest glada att ingen person dog, menar Christoffer Qvist.

– Trapporna var genomruttna och loftgången satt knappt fast i fastigheten. Det känns som ett fuskbygge, säger André Thorslund.

Trots händelsen bor de båda kvar i fastigheten. De menar att de inte dagligen tänker på att det skulle kunna hända igen, men är ändå lite osäkra över säkerheten inför årets avslutningsfest som traditionsenligt kommer att hållas på Campusområdet.

***

Daniel Frisén var studentkårens ordförande vid tiden för olyckan. Foto: Denny Jansson

Daniel Frisén, som var ordförande för Karlstad Studentkår vid händelsen, befann sig i närheten den aktuella kvällen och uppmärksammade blåljuset en bit bort. Han tog sig då till platsen för att undersöka vad som hänt. Väl framme vid olycksplatsen möttes han av ett kaos.

– Så fort jag såg blåljuset gick jag dit. När jag förstod vad som hänt fick jag prata med räddningsledare som sa att några hade fått åka till sjukhus, men skadeläget var fortfarande oklart, säger han.

Daniel Frisén ringde därefter universitetets säkerhetschef, Jan Gambring, för att berätta vad som hänt. Nästa samtal på tur var till sjukhuset för att ta reda på skadeläget hos de drabbade, men informationen han fick var bristfällig.

– De hade inte hunnit rapportera in skadorna än, det gjordes senare på morgonen. Men jag fick veta att ingen var mycket allvarligt skadad, så det var skönt att höra, säger Daniel Frisén.

Krishanteringen började delvis på direkt samma kväll men sattes igång ordentligt på måndagen direkt efter helgen. Då arbetade man främst med att få fram detaljer om olyckan och att ge stöd åt de drabbade från studentkårens sida. Det upplevdes vid tidpunkten också att fastighetsbolaget försökte lägga skulden på studenterna.

– Jag tycker det är fruktansvärt att man försöker lägga över ansvaret och skulden på studenterna genom att säga att det gick för vilt till, utan att ha en aning om hur det faktiskt var, säger Daniel Frisén.

Han menar också att enligt en expert från Boverket har det bekräftats att loftgången borde ha hållit för tio personer. Han nämner därefter scenariot som skulle kunna skett vid exempelvis en brand.

– Tänk om några boende har flera gäster vardera hos sig och det börjar brinna. Då är det betydligt fler än tio personer som ska ut samtidigt. Ska man då behöva slussa ut folk i något slags system?

***

Ännu lyckligt ovetande befann sig universitetets säkerhetschef Jan Gambring i sitt hem. Strax efter midnatt hör han från Daniel Frisén, som är den första att kontakta säkerhetschefen.

– Första tanken var hur många som skadat sig. Jag fick upp bilder i mitt huvud och såg framför mig att det satt folk under och så, säger Jan Gambring.

Samtidigt menar Jan Gambring att han direkt försökte tänka rationellt och bilda en krisgrupp. Till en början bestod då krisgruppen av säkerhetschef Jan Gambring, Studenthälsan och universitetets kommunikationschef.

Jan menar på att den olycksdrabbade byggnaden inte tillhör Karlstads universitet, men att man ändå kände ett moraliskt ansvar då många av universitetets studenter bor där. Därför arbetade man efteråt med att undersöka om det fanns risk för ras på fler ställen, men också att förmedla kontakt med Studenthälsan för de som var i behov av stöd.

– Det hade börjat sprida massa rykten om skadade, så det var viktigt att vi kommunicerade ut fakta, säger Jan Gambring.

***

Spår från olyckskvällen finns även på fastighetens fasad. Foto: Denny Jansson

Efter olyckan inledde polisen en förundersökning om vållande till kroppsskada. Utredningen pågår fortfarande och där polisen nu har tagit hjälp av externa sakkunniga för att granska fastigheten där loftgången rasade.

– Utredningen går vidare. Vi ser över hur konstruktionen var och om den varit tillräckligt gjord enligt gängse principer, där vi har externa aktörer som är specialiserade på konstruktion till vår hjälp. Därefter ska vi se hur vi kan gå vidare med ärendet, säger Jan Josefsson, utredare på polisens avdelning för grova brott.

Flera av de personer som var involverade i olyckan under den aktuella kvällen har hörts av polisen, men där polisen fortfarande söker efter fler personer som var involverade i olyckan.

– Vi har hört de flesta personer som varit involverade, som ramlade och skadade sig, för att skapa en bild av hur det har gått till på platsen. Än söker vi fortfarande några personer, säger Jan Josefsson.

Att utredningen fortfarande pågår fastän ett drygt år har passerat sedan olyckan har enligt Jan Josefsson bakgrund i att man behövt ta in externa sakkunniga. Detta för att kunna göra en lämplig bedömning av den aktuella fastigheten och den sektion av loftgången som rasade:

– Utredningen är inte nedlagd utan den fortgår, även om man kan tycka att det går väldigt sakta. Bekymret är att man behöver hitta en lämplig sakkunnig som kan göra en lämplig bedömning. Polismyndigheten sitter inte på sådan kompetens om hur man konstruerar en balkong eller liknande, utan där behöver man ta in externa sakkunniga, säger han.

Framdeles kommer polisen att höra fler personer som varit involverade samt utreda om ett brott har begåtts i samband med att den aktuella sektionen rasade ned. Samtidigt är polisen förtegen om vad som hittills har framkommit i förundersökningen.

– Det vi tittar på är huruvida ett brott är begånget eller inte och vem som då kan anses vara misstänkt för det. I övrigt kan jag inte kommentera vad som framkommit med hänsyn till förundersökningssekretessen, säger Jan Josefsson.

***

Mellan den nya sektionen och den äldre delen av loftgången syns spår av förra årets ödesdigra händelse. Foto: Denny Jansson

Den aktuella fastigheten är en av flera på Kvintettgatan och Vintergatan av samma typ och byggdes ursprungligen av Krebo Holding AB. 2016 såldes fastigheterna till Studium Fastigheter där Nordic PM tog över förvaltningen av de olika fastigheterna. Sedan halvårsskiftet förra året ägs fastigheterna av Studentbostäder i Sverige AB.

– Det är naturligtvis förfärligt och olyckligt att något sådant kan inträffa. Men vi är mycket lättade att det inte blev några allvarliga personskador, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

Efter den olycksdrabbade kvällen i maj förra året har man från fastighetsägarens sida arbetat med att se över och förstärka loftgångarna på de aktuella fastigheterna i området.

– Vi har som vi tidigare nämnt tittat över samtliga loftgångar och förstärkt konstruktionen ytterligare så att detta inte ska kunna inträffa igen, säger Rebecka Eidenert.

Från fastighetsägarens sida vill man inte spekulera i vad som orsakat att den aktuella loftgångssektionen plötsligt gav vika förra året, utan hänvisar till den pågående polisutredningen.

– Vi inväntar den slutgiltiga rapporten ur polisutredningen och önskar att inte uttala oss innan vi tagit del av den. Man utreder vad som har orsakat att den här loftgången har rasat, säger Rebecka Eidenert.

För att säkra de aktuella fastigheterna genomför man från fastighetsägarens sida kontinuerliga tillsynsarbeten och menar att studenter kan känna sig säkra i sina bostäder på Campus.

– Som fastighetsägare värnar vi om att våra hyresgäster ska känna sig trygga och säkra i våra fastigheter. Vi är lyhörda mot våra hyresgäster för att ytterligare förstå deras behov samtidigt som vi utför kontinuerligt tillsyns- och kontrollarbete. På detta sätt får vi trygga fastigheter, säger Rebecka Eidenert.

***

Foto: Denny Jansson

Flera av de studenter som vistades på loftgången när den rasade minns den efterföljande tiden efter raset som krånglig då flera av dem har haft svårt att få kontakt med fastighetsägaren för att få ersättning.

– Min telefon gick sönder i fallet. Jag försökte kontakta fastighetsägaren hela förra sommaren och har även gjort det igen kring jul, men jag har fortfarande inte fått någon ersättning för den, säger André Thorslund.

Även Christoffer Qvist är besviken på ägaren men menar på att det förtroendet sjönk långt innan själva raset.

– Allt var i så dåligt skick och det hände aldrig något när man hade problem i lägenheten, säger han.

Anna Dahlberg, som skadade sig så pass att hon fick ligga kvar på sjukhuset, är fortfarande försiktig när hon vistas på vissa platser som liknar loftgången.

– Jag är nog lite mesig med att vistas på broar och balkonger som är av trä och känns instabila, säger hon.

Daniel Frisén, dåvarande ordförande för Karlstad Studentkår, menar att ärendet har skötts dåligt av många inblandade aktörer.

– Det var ju uppenbart felbyggt, någon måste stå till svars för det som hänt. Sen tycker jag att ett år borde räcka för polisen att utreda en sådan här sak, men det har det uppenbarligen inte, säger han.

Daniel Frisén vill även uppmana alla som bor i den här typen av lägenheter att överklaga fel till hyresnämnden.

– Olika typer av fel i lägenheten eller för höga hyror, vilket jag tycker att det är för vad man faktiskt får, kan man faktiskt överklaga för att sedan ha möjlighet att få det justerat, säger han.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter