×

Campus

KD-Studenter vill stärka studenthälsan

Johan Heder är förstanamn på KD-Studenters valsedel i årets kårval. Foto: Denny Jansson
Under vecka 14 pågår kårvalet till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Fyra listor ställer upp i årets val, men vad vill listorna genomföra om de får förtroende att ta plats i studentkårens högst beslutande organ? Karlstads studenttidning har pratat med förstanamnet på KD-Studenters lista, Johan Heder, om vilka frågor som KD-Studenter driver i årets kårval.
KD-Studenters valfrågor

Stöd åt studenthälsan

Digitalisering av salstentamina

Internationalisering

Utökad lärarledd tid

Källa: KD-Studenter

Vilken är er viktigaste fråga?
— Att stärka studenthälsan. Kristdemokraterna är ett parti som stödjer sjukvård och hälsa till alla grupper. Studenter påverkas starkt av många psykiska problem och då behövs en stark studenthälsa som kan hjälpa studenter. Vår studenthälsa är väldigt bra, men studenthälsan behöver fler anställda som kan hjälpa studenter. Även att studentkåren kan hjälpa till att uppmärksamma studenter på att studenthälsan finns, så att studenter får den hjälp som de behöver.

Ni driver frågan om att öka mängden lärarledd tid, varför är det viktigt?
— Det är vår andra viktigaste fråga och som en del av kåren skulle vi se över så att studenternas utbildning håller den kvalitet som studenterna har rätt till. En viktig del av detta är att mängden lärarledd tid ökas i alla program eftersom vi anser att alla program är viktiga, all kunskap är viktig. För att studenter ska ha största möjlighet att ta till sig den kunskap som behövs krävs därför att fler lärare föreläser genom en större mängd lärarledd undervisningstid.

Varför är det viktigt med internationalisering?
— Internationalisering är viktigt eftersom ingenting ger så mycket kunskap som mötet mellan kulturer. Där skulle vi vilja lägga så mycket krut som möjligt för att utvidga de kontakter som finns för internationella samarbeten, att göra det vi kan för att Karlstads universitetet ska bli ett så bra universitet som möjligt för internationella studenter att komma till och för studenter att åka från. På det sättet vill vi expandera de internationella samarbeten som vi har på Karlstads universitet. Om studenter som kommer hit upplever att den utbildning som de läser här håller hög kvalitet utvecklar det även studenternas hemuniversitet.

Hur viktigt är det för studenter som läser vid Karlstads universitet ges möjlighet att resa ut i världen?
— Vi tycker att det är en viktig fråga, just eftersom det skapar ny förståelse och kunskap. Vi vill att studenter på olika program, i den mån det går, därför ska ges möjlighet att kunna resa till ett annat universitet i ett annat land.

En annan fråga som ni driver är frågan om digitalisering av salstentor, hur kommer det sig?
— Universitetet har börjat och röstat igenom att fler tentamina ska digitaliseras. Vi vill fortsätta den processen så att fler tentamina digitaliseras, eftersom det innebär snabbare rättningstider, inte är lika viktigt med handstilen samt eftersom det är en besparing av resurser och för miljön då det går åt mindre antal papper.

Vad är själva kärnan i de punkter ni driver i årets kårval?
— Det är att göra det bättre för studenterna i Karlstad genom en bättre studenthälsa, bättre utbildning, fler och bättre möjligheter till att ta till sig kunskaper från andra länder. Det är det som vi anser att en lista ska göra och det vi anser att studentkåren ska göra, att förbättra universitetet för våra studenter.

I ert kampanjmaterial finns orden hälsa, öppenhet och kunskap, vad innebär det?
— Det är våra valfrågor:  hälsa för studenthälsan, öppenhet för ökad internationalisering och kunskap för lärarledd tid, utbildningsbevakning samt digitala salstentamina.

Det är första gången som KD-Studenter deltar med en egen lista i kårvalet, vad var det som gjorde att ni engagerade er och startade en lista?
— Vi ansåg att vi hade åsikter som kunde göra att universitetet blir bättre även för andra studenter.

Hur tror ni att det kommer att gå för er lista i årets kårval?
— Vi tror att det kommer att gå bra, kommer vi in i och får ta plats i kårfullmäktige ser vi det som en seger. Vi känner att vi har goda chanser att komma in.

 Varför ska man rösta på just er lista?
— Vill man ha en stärkt studenthälsa, mer internationalisering och en stark utbildningsbevakning ska man rösta på oss.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter