×

Campus

Moderata Studenter vill stärka utbildningsföreningarnas röst

Amos Friedman och Cecilia Nielsen är första respektive andranamn på Moderata Studenters valsedel i årets kårval. Foto: Denny Jansson
Under vecka 14 pågår kårvalet till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Fyra listor ställer upp i årets val, men vad vill listorna genomföra om de får förtroende att ta plats i studentkårens högst beslutande organ? Karlstads studenttidning har pratat med förstanamnen på Moderata Studenters, Amos Friedman och Cecilia Nielsen, om vilka frågor som Moderata Studenter driver i årets kårval.
Moderata studenters valfrågor

Stärk utbildningsföreningarnas inflytande över kåren

Öka arbetsmarknadsanknytningen i programutbildningarna

Arbeta för att öka antalet mikrovågsugnar i Gläntan

Källa: Moderata Studenter

Vilken är er viktigaste fråga i årets kårval?
— Det är frågan om att stärka utbildningsföreningarnas makt över studentkåren. Det handlar om att relationerna mellan föreningarna och studentkåren inte alltid har varit lika bra som den är i dag, och där menar vi att utbildningsföreningarna måste få ett större inflytande och en större insyn i studentkårens verksamhet. Studentkåren är väldigt bra på sin kärnverksamhet, att granska universitetet och se till att utbildningarna håller hög kvalitet. Utbildningsföreningarna gör i stället andra saker på ett bättre sätt, exempelvis det studiesociala samtidigt som utbildningsföreningarna men även granskar sin egen programutbildning på ett mycket bra sätt. Där är det viktigt att utbildningsföreningarnas röst stärks i kårfullmäktige och gentemot studentkåren. Det är av den anledningen som vi driver denna fråga, för att ge utbildningsföreningarna det stöd som de ska ha.

— Det är någonting som kommer att gynna både studentkåren och utbildningsföreningarnas verksamhet. Det eftersom de har nytta av varandra där både studentkåren och utbildningsföreningarna kan bedriva verksamhet som uppskattas av deras medlemmar. Det kommer att utveckla verksamheten på ett bra sätt, det blir ett slags dubbelt utbyte mellan studentkåren och utbildningsföreningarna. Det är viktigt för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt. Det handlar om att skapa mervärde så att studenterna känner att de får ut något av sitt medlemskap i studentkåren.

Ni driver frågan om att öka anknytningen till arbetsmarknaden i programutbildningarna, varför är det viktigt?
—  Det är ganska många utbildningar som inte erbjuder praktik inom ramen för utbildningen, däribland civilekonomprogrammet, vilket vi tycker att man bör ha. Tittar man på exempelvis personalvetarprogrammet eller politices kandidatprogram erbjuds det praktik vilket är väldigt bra, både för att man som student under sin utbildning ska få prova på vad det är man ska göra efter sin examen, även för att man som student ska kunna matcha med en arbetsgivare innan examen. Det skapar en ökad förståelse för den bransch som man senare ska arbeta inom och ger en fingervisning av det yrke som man utbildar sig till. Därför vill vi se över möjligheten till praktik på de utbildningar som saknar detta i dag. Kopplingen till arbetsmarknaden handlar dock inte bara om praktik, även om att näringslivet ska bli en större del av utbildningen där näringslivet kan bli en del i utvecklingen av utbildningen för både att se vilka behov som finns på arbetsmarknaden samt vilka akademiska behov som finns.

—  Den här typen av utveckling är eftertraktad, i Värmlands fall är det många nyutexaminerade studenter som flyttar härifrån fastän det finns världsledande företag inom olika branscher som söker arbetskraft. Anknytningen till dessa företag saknas dock så de studenter som läser i Karlstad känner inte till dem och kan inte tillgodose behovet av arbetskraft, det behövs ur ett utvecklingsbehov för regionen.

Ni vill även öka antalet mikrovågsugnar, är det en viktig fråga?
—  Det är en väldigt viktig fråga och handlar om att lunchsituationen kan förbättras. Vill man äta lunch i en rimlig tid är det kö till alla mikrovågsugnar runt om på hela universitetet. Därför behöver man öka antalet mikrovågsugnar och samtidigt se om det går att skapa fler lunchrum på fler delar av universitetsområdet, exempelvis i hus 21. Det är viktigt att skapa ytor för studenter att kunna sitta ned tillsammans för att kunna äta lunch.

—  Lunchen är en viktig del av dagen när man sitter och studerar hela dagen, att kunna komma iväg och ta en paus under lunchen utan att det blir en utmaning att hitta en plats att sitta, vilket det inte ska vara. Det är viktigt att ägna en tanke åt detta och skapa sådana utrymmen eftersom det handlar om studiemiljön att kunna äta lunch i lugn och ro utan att först ha krigat om en sittplats.

Hur kommer det sig att ni driver just dessa frågor?
—  När det kommer till kårvalet vill vi fokusera på de frågor som faktiskt har med studentkårens verksamhet att göra och där dessa frågor också faktiskt kan drivas. Vi tycker att det är viktigt att de frågor som vi driver också är viktiga för studenter och att vi kan påverka inom dessa frågor, inte att driva frågor som egentligen borde drivas på riksdagsnivå eller på kommunal nivå. Vi vill driva en kårpolitik med frågor som vi kan påverka här och nu och som faktiskt är realistiskt genomförbara. Det behöver vara tydligt, enkelt och genomförbart, vilket är våra kärnvärden i årets kårval.

Hur tror ni att det kommer att gå för er lista i årets kårval?
— Jag tror att det kommer att bli ett lyckosamt val för oss. Det känns som att det finns många på universitetet som ser vikten av ett starkt mandat av Moderata Studenter i kårfullmäktige och att de känner att vi kan representera de som röstar på oss på ett värdigt och bra sätt. Det känns väldigt bra, men jag tror att utfallet kommer att bli något liknande som tidigare år.

Varför ska man rösta på just er lista?
—  Vi är tydliga med de frågor som vi driver, vilket är frågor som är genomförbara. Det är frågor som studentkåren har makten att ändra på och där vi vill ha en studentkår som är till för alla studenter. I kårvalet är vi ett tydligt alternativ och det hoppas vi att studenterna inser, att vi är sakliga, tydliga och driver frågor som också går att genomföra i kårfullmäktige.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter