×

Campus

S-Studenter vill återinföra bostadsgarantin

Alexander Paulsson är förstanamn på S-Studenters valsedel i årets kårval. Foto: Denny Jansson
Under vecka 14 pågår kårvalet till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Fyra listor ställer upp i årets val, men vad vill listorna genomföra om de får förtroende att ta plats i studentkårens högst beslutande organ? Karlstads studenttidning har pratat med förstanamnet på S-studenters lista, Alexander Paulsson, om vilka frågor som S-studenter driver i årets kårval.
S-studenters valfrågor

Bostadsgaranti för studenter i Karlstad

Reformera studiemedlet genom att höja bidragsdelen och sänka lånedelen

Stärk studenternas röst gentemot universitetet

Källa: S-studenter

Vilken är er viktigaste fråga i årets kårval?
— Det är bostadsgarantin, vilket är en av de viktigaste förutsättningarna för att studenter ska kunna flytta till Karlstad för att studera. Kan man erbjuda bostad är det ett bra verktyg för att nya studenter att söka just till Karlstad. Vi har inte samma läge som Uppsala, Lund eller Stockholm dit studenter söker automatiskt, utan vi behöver ha andra verktyg där bostadsgarantin är ett sådant viktigt verktyg.  Med bostadsgaranti menar vi att alla studenter på något sätt ska kunna garanteras en egen bostad och det finns förutsättningar för det i dag, men vi måste se till att det garanteras och vi nöjer oss inte med att det bara finns goda förutsättningar.

Ni anser att CSN behöver reformeras, hur menar ni då?
— Vi vill uppmärksamma frågan och vara den röst i studentkåren som lyfter vikten av att se över studiemedlet, att höja studiebidraget och kombinera det med en sänkning av lånedelen. Kan man lyfta denna fråga i olika forum är det en tydlig röst för förändring. Det är en mycket viktig fråga eftersom många studenter är beroende av studiemedlet, hade inte studiemedlet funnits eller minskats hade många varit tvungna att säga nej till att börja studera. Ska vi ha en jämlik utbildning är studiemedlet helt avgörande.

En annan av era valfrågor är att göra studentkåren bättre, vad innebär en bättre studentkår?
— Vi ser studentkåren som studenternas eget fackförbund, att det ska vara en organisation som står i opposition mot det som kan tänkas vara orättvist för studenter på universitetet, där behöver studentkåren stå först i ledet. Studentkåren är en samlad röst för alla studenter på universiteten, så det är en viktig fråga. Studentkåren fyller en mycket viktig funktion, men behöver samtidigt även stärkas och utvecklas. Många inser nog inte vilken roll som studentkåren faktiskt spelar och vilken betydelse studentkårens arbete har.

I frågan om en bättre studentkår uppmärksammar ni jämlika villkor, hur hänger det ihop?
— För oss är en jämlik utbildning viktig på alla sätt och vis. Det sker även att det, dels finns en bra studentkår som kan uppmärksamma sådana frågor, dels att studiemedlet ses över så att alla får möjlighet att studera. En bostadsgaranti innebär att de som inte har råd att köpa eller hyra en lägenhet också ges möjlighet att studera. Det behövs även mer politik i dessa frågor, men kan vi lyfta har vi i alla fall gjort någonting.

Hur tror ni att det kommer att gå för er lista i årets kårval?
— Jag tror att det kommer att gå bra. Vi får göra så gott vi kan under valveckan, prata med kårmedlemmar om vad vi vill, vilka frågor vi driver och sedan får vi hoppas att det är någonting som engagerar och väcker intresse. Sedan får vi se hur et går, vi får kämpa så gott vi kan och visa de som röstar på oss att vi driver frågorna. Magkänslan efter första dagen är bra, det är en spänd förväntan och vi ser fram emot detta. Vi får hoppas på det bästa.

Varför ska man rösta på just er lista?
— Man ska rösta på oss om man vill ha en politik som på riktigt verkar för att alla studenter ska få möjligheter till en jämlik utbildning. Vi tycker att mikrovågsugnar och sådana frågor är viktigt, men det behövs också en röst som tar studenternas parti.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter