×

Campus

”Studenterna kommer att få utökat inflytande på sin utbildning”

Foto: Karlstads universitet
Hallå där... Kjell Magnusson, ny dekan på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.
Snabba frågor till Kjell Magnusson

”Hemlig talang”:

– Jag är en ganska duktig ryttare och älskar att upptäcka nya länder från hästryggen. Har bl.a. ridit i Irland, Island, Argentina, Ungern och senast Transsylvanien i Rumänien med nytt hastighetsrekord på ca 50 km/tim.

Gör helst en ledig dag:

– Kopplar av med familjen, lagar god mat, gärna något kulturellt …. och så ska ju förstås hästarna skötas.

Favoritplats i Sverige

– Sverige har så mycket att bjuda på, men visst trivs jag fantastiskt i skogen helst med en sjö i närheten. Hökensås är ett bra tips!

Olika yrken på ett universitet

Det finns flera olika yrkestitlar på ett universitet och det är inte alltid enkelt att veta vem som gör vad.

Rektor är högsta ansvarig för verksamheten och universitetets främste företrädare. Rektor väljs på uppdrag av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen.

Dekanen är ordförande i fakultetsnämnden och ansvarig för såväl utbildning som forskning och personal inom fakulteten. På Karlstads universitet finns Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Fakulteten för Hälsa-, natur- och teknikvetenskaper samt Lärarutbildningen som en matrisorganisation.

Prefekten är ledare för en institution med ansvar för dess verksamhet, administration och ekonomi.

Studierektor är en lärare som leder utbildningen vid en institution. Vid universitetet finns ett flertal ämnesområden fördelade på olika institutioner.

Professor är innehavare av den högsta lärartjänsten och är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt forskarområde men medverkar även i grundutbildning.

Docent är en akademisk titel som av fakulteten tilldelas person på grund av dennes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Lektor är en lärare med doktorsexamen och pedagogisk skicklighet.

Adjunkt är en lärare med examen från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande kompetens och med pedagogisk skicklighet.

Källa: Universitets- och högskolerådet

Hur känns det att ha blivit utsedd till ny dekan?

– Det känns både spännande och ansvarsfullt. Det är en del bekanta delar men samtidigt en hel del nytt.

Vad gör en dekan?

– Som dekan har jag två huvuduppgifter. Jag är en av fakultetens lärare som under en tid utsetts att leda fakultetens arbete med att anordna förstklassiga utbildningar och bedriva framstående forskning. Det arbetet görs främst genom fakultetsnämnden och dess utskott och handlar mycket om utbildningskvalitet.

– Jag är även chef inom universitetets linjeorganisation, med rektor som närmaste chef och är själv chef över prefekterna och den administrativa chefen vid fakulteten. Inom detta har jag budgetansvar för hela fakulteten, personalansvar för alla anställda och arbetsmiljöansvar för såväl anställda som studenter.

Vad är det första du ska göra som ny dekan?

– Vi startar en ny ordning inom fakulteten med programråd där varje utbildningsprogram har sitt eget programråd. Där kommer studenterna från programmet att få utökat inflytande på sin utbildning. Sedan ökar vi takten i vår jämställdhetsintegrering med målet att stort som smått säkerställa att vi strukturellt ger kvinnor och män samma möjligheter att forma sina liv.

Vilka utmaningar har fakulteten inför 2018?

– Fakulteten för hälsa-, natur- och teknikvetenskaper domineras av programutbildningar och en utmaning är att bredda vårt utbud av fristående kurser inom våra olika utbildningsområden. Att säkerställa att vi har duktiga lärare i en alltmer dynamisk akademisk värld är arbete som pågår ständigt. Genom vår kompetens och det utbud av utbildningar vi då kan erbjuda blir vi attraktiva för nya studenter och relevanta för alla som redan nu studerar inom fakulteten.

Vad ser du mest fram emot under det kommande året?

– Att få dela framgång och glädje med lärare, studenter, forskare och övrig personal vid fakulteten.

Du är också professor i fysik. När väcktes ditt intresse för att arbeta med forskning inom akademin?

– Mitt intresse växte under de avslutande åren av min egen universitetsutbildning vid Linköpings universitet. Då fick jag chansen att studera det sista året vid Stanford-universitetet utanför San Francisco och då även jobba en hel del som assistent i både undervisning och forskning. Det var jätteroligt och jag såg även att det går att ha roligt och samtidigt tjäna sitt uppehälle. Och så blev det!

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter