×

Campus

Studentkåren laddar inför den nya terminen

Sebastian Hardin, ordförande för Karlstad Studentkår, ser positivt på vad 2019 kommer att bjuda på för studentkårens del. Foto: Denny Jansson
Karlstad Studentkår kan lägga ett intensivt och blandat 2018 bakom sig och blicka framåt mot ett hektiskt 2019 där det finns många planer att förverkliga.

Under förra året genomförde Karlstad Studentkår flertalet olika aktiviteter, däribland att uppmärksamma distansstudenters förutsättningar för studier och delta i arbetet för att jobba för att Karlstad utses till Årets studentstad.

– Kort sammanfattat skulle jag säga att det var ett blandat år med både framsteg som kommer att gynna studenterna på lång sikt och ett bakslag som vi har varit tvungna att ta ansvar för, säger Sebastian Hardin, ordförande för Karlstad Studentkår.

Sebastian Hardin ser positivt på det samarbete som intensifierades under förra året mellan universitetet, studentkåren och kommunen. Ett av syftena är att jobba för att Karlstad ska tilldelas utmärkelsen Årets studentstad, någots om Karlstads studenttidning skrivit om tidigare.

– Det glädjande består dels i att universitetet, kommunen och studentkåren inlett ett mer formaliserat samarbete som gett upphov till en handlingsplan på 18 punkter för att göra Karlstad till en ännu bättre studentstad. Dels handlar det om att vi börjat hitta rätt form och struktur för vår organisation med bland annat kanslister i form av deltidsanställda studenter.

Till de mindre glada händelserna under 2018 hör avvecklingen av kårhuset, där för lite engagemang och för låga intäkter gjorde det svårt att hålla verksamheten vid liv:

– Det mindre glädjande, men ändå viktiga, är att det i nuläget inte visat sig vare sig ekonomiskt eller engagemangsmässigt möjligt att på ett hållbart sätt driva ett kårhus. Därför valde vi att under året ta ansvar för att även på lång sikt kunna garantera studenternas rättigheter och bidra till att förbättra deras situation.

Vi arbetar ständigt med att bevaka studenternas rättigheter gentemot universitetet för att se till att alla får den goda utbildning de har rätt till.

Sebastian Hardin

För att förbättra distansstudenters förutsättningar att studera arbetade Karlstad Studentkår under förra året med att lyfta frågan i diskussion med universitetet. Ett arbete som gett resultat, menar Sebastian Hardin:

– Vi arbetar ständigt med att bevaka studenternas rättigheter gentemot universitetet för att se till att alla får den goda utbildning de har rätt till. Konkret kan nämnas distansstudenters förutsättningar där vi under våren genom en rapport påpekat brister och vi kan nu konstatera att universitetet infört en ny och bättre plattform för distansundervisning, säger han.

De kommande veckorna väntar både en utbildningsdag för föreningarna och planering inför kommande verksamhetsår, där det finns en tanke om att nå ut till studenterna på ett bättre sätt.

– Som exempel på vad vi gör just nu håller vi på att förbereda oss inför ett evenemang där vi bjuder in studentföreningarna till en kombinerad föreläsning och workshop. Kårkunskap kallar vi det. Generellt håller vi på med relativt mycket planering inför allt som kommer hända fram till sommaren. Här ser vi orden engagemang och synlighet som centrala. Detta innebär alltså att vi i ännu högre utsträckning vill nå ut till studenterna för att tillsammans kunna åstadkomma det som krävs för att för att göra studietiden och studentlivet bättre.

Senare under vårterminen genomförs flera viktiga insatser för studentlivets Karlstad, däribland att lyfta de studentfall som Karlstad Studentkår hanterar varje år och kårval.

– Det allra mest centrala för vår organisation är kårvalet, som fungerar ungefär som allmänna val fast att det sker varje år. Vi har, och måste ha, en fungerande interndemokrati för att kunna representera studenterna på universitetet. Vi kommer också att släppa studenfallsrapporten i slutet av mars. Den visar vilka problem som är vanligast förekommande bland studenter och ger även förslag på förbättringar som kan göras för att höja utbildningskvaliteten.

Förutom studentfallsrapport och kårval kommer man även att arrangera andra aktiviteter för att uppmärksamma engagemang bland Karlstads studenter.

– Utöver detta kommer vi arrangera ett flertal andra event, exempelvis en engagemangskväll där vi tackar och uppmärksammar de som engagerat sig för oss och studenterna i Karlstad.

Efter ett blandat år har Sebastian Hardin stora förhoppningar inför 2019 och de aktiviteter som väntar framöver.

– Självklart hoppas jag på ett högt valdeltagande i kårvalet, en ännu vassare studiebevakning från vårt håll och ett ännu godare samarbete med studentföreningarna. Dessutom ser jag fram emot ännu en fantastisk termin för våra studenter där de får möjlighet att tillgodogöra sig ännu mer kunskap, knyta ännu fler nya kontakter och, inte minst, ha väldigt roligt och skapa minnen för livet, säger Sebastian Hardin.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter