×

Nyheter

”Dags att släppa idén om ett kårhus”

Foto: Akademiska hus
På tisdagskvällen kom beskedet att kårhuset ska avvecklas på grund av för lite engagemang och dålig lönsamhet. "Det kanske är dags att släppa idén om ett kårhus nu" säger Lisa Knutsen, kanslichef på Karlstad Studentkår.

På tisdagskvällen kom beskedet att Kårhuset ska avvecklas. Det sedan bokslutet efter verksamhetens första år visat minusresultat och att det saknas tillräckligt med engagemang och kompetens för att driva verksamheten vidare.

– Det anses inte vara ekonomiskt hållbart på lång sikt. Det är tyvärr för lågt engagemang bland studenterna. De två delarna i kombination med att det finns kompetensbrist inom organisationen både vad de gäller att driva café- och pubverksamhet, men även aktiebolagsformen gör att det bedöms ohållbart, berättar Lisa Knutsen, kanslichef på Karlstad Studentkår.

Under tisdagskvällens fullmäktigesammanträde med bolagsstämma för kårhuset beslutades om en ordnad avveckling av kårhuset, vilket innebär att avvecklandet sker under ordnade former:

– Det är ett aktivt agerande från vårt håll och betyder att Karlstad Studentkår tar ansvar för att stänga ner verksamheten i dotterbolaget under ordnade former, fortsätter Lisa Knutsen.

Vad hade krävts för att behålla kårhusets verksamhet?
– Mer engagemang på olika nivåer bland studenterna vad det gäller Kårhuset för att kunna driva, ha öppet och få intäkter är avgörande. Men som vi nämnt är det brister i såväl ekonomi, engagemang som kompetens så det saknas tyvärr flera stora bitar för att vända det, säger Lisa Knutsen.

Trots försök att locka mer engagemang för kårhuset under det år som verksamheten varit i drift, har gensvaret från studenter inte varit tillräckligt för att möta kårhusets behov, menar Lisa Knutsen:

– Det är inget vi som ägare spekulerar i. Verksamheten har arbetat med frågan i över ett års tid och tyvärr har det inte genererat större engagemang än det som varit.

Vad som händer framöver och hur avvecklingen av kårhuset i Studenternas hus ska gå till är svårt att säga något om i dagsläget, menar Lisa Knutsen:

– Det kan vi inte svara på än. Nu har vi precis fått beslut om ägarens viljeriktning så nu behöver ansvariga sätta sig ner och reda ut hur den här avvecklingen ska gå till i praktiken.

Även om kårhuset nu ska avvecklas har Karlstad Studentkår inte släppt tanken på att skapa mötesplatser för studenter. Dock menar Lisa Knutsen att det finns behov av att blicka framåt och släppa tanken om ett kårhus.

– Det är kanske dags att släppa idén om ett kårhus nu. Vi har dock inte släppt frågan om att skapa mötesplatser för studenter i den unga universitetsstad som Karlstad är. Vi fortsätter att ha en nära dialog och handlingsplaner med både Karlstads kommun och Karlstads universitet. Det samarbetet påverkas inte av det här beslutet. Det är dags att skapa något nytt i stället för att efterlikna något traditionellt, säger hon.

På Karlstads universitetet anser man att tisdagskvällens besked om att avveckla kårhuset är tråkigt, men blickar samtidigt framåt och tar sikte på utmärkelsen om Årets studentstad.

– Det är naturligtvis tråkigt för studenterna att idén om ett kårhus inte var genomförbar men vi blickar framåt, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet, och fortsätter:

– Vi fortsätter att utveckla vårt goda samarbete med Karlstad Studentkår och Karlstads kommun med målet att bli årets studentstad.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter