×

Karlstads universitet 20 år

Universitetet viktigt för svensk forskning och för regionen

Karlstads universitet har haft stor betydelse för regionens utveckling under de gångna 20 åren. Framöver står ökad internationell uppmärksamhet på rektor Johan Stertes önskelista för de kommande 20 årens utveckling.