×

Karlstads universitet 20 år

Universitetet viktigt för svensk forskning och för regionen

Karlstads universitet har haft stor betydelse för regionens utveckling under de gångna 20 åren. Framöver står ökad internationell uppmärksamhet på rektor Johan Stertes önskelista för de kommande 20 årens utveckling.
Foto: Maria Obed/Karlstads universitet pressbild

Vilken betydelse har universitetet i ett riksperspektiv för forskning och utbildning i Sverige?
– Vi är en viktig del av det svenska högskolesystemet, och ser till att hela landet förses med kompetent, välutbildad arbetskraft och att Sverige ligger i framkant internationellt inom forskningen. Vi är en viktig del i ett sådant maskineri. Naturligtvis en ännu viktigare del i den del av landet som vi befinner oss i.

Vilken betydelse har det haft att Karlstad högskola blev universitet?
– Jag tror att det har ganska stor betydelse. Det har gett förutsättningar att skapa bättre kvalitet, både i utbildning och i forskning genom att övergången till universitet möjliggjorde en betydligt större omfattning av forskning och forskarutbildning än vad som fanns tidigare. Framför allt genom den finansiering som tillkom när vi blev universitet 1999. Men det är också en statusfråga eftersom det är lättare för ett universitet att rekrytera duktiga studenter, lärare och forskare. Även där har det betytt mycket, det har bidragit till att vi har kunnat växa och bli ett relativt stort universitet som vi faktiskt är i dag. Det tror jag inte hade hänt om vi inte fått status som universitet 1999.

Finns det några mer framstående utbildningar i Karlstad som sticker ut jämfört med andra lärosäten?
– Jag kan inte identifiera några utbildningar som sticker ut lite extra, däremot har vi utbildningar som står sig väldigt väl nationellt. Sverige är lite speciellt på det sättet att vi har en väldigt jämn nivå i landet på våra utbildningar, så blir det eftersom alla utbildningar granskas efter samma kriterier och av samma organisation. När sådana utvärderingar har gjorts har det fallit ut väldigt väl för oss. Sen har vi, ur ett lite annat perspektiv, haft modet och styrkan att skapa en del prestigeutbildningar under de senaste åren. De kan man säga sticker ut i, så som juristutbildningen, psykologprogrammet och konstnärlig kandidatexamen på musiksidan. Det kan säkert bidra till prestigen, och säkert att rekrytera studenter inom andra områden.

Hur sticker forskningen i Karlstad ut? Hur är de excellenta forskarmiljöerna, står de sig nationellt och internationellt?

– Forskningen står sig väldigt väl, både nationellt och internationellt. Det svenska forskningssystemet är sådant i dag att det är baserat på externfinansiering. För att kunna konkurrera om externfinansieringen med andra lärosäten i landet och i Europa måste man tillhöra de bästa i Sverige och därmed faktiskt de bästa i världen inom de nischer man väljer att fokusera på. Det gör våra forskare, både inom de excellenta miljöerna och de som ligger utanför det vi själva har definierat som excellenta miljöer. Jag skulle säga att om man frågar runt i Sverige, är väldigt många medvetna om Centrum för tjänsteforskning, CTF, där Karlstads Universitet har varit lite av pionjärer. Det är vi berömda för i landet och börjar bli alltmer kända för forskningen på datasidan, som vi också har satsat på. Framför allt inom personlig integritet och skydds- och säkerhetsfrågor. Men vi har också annan forskning som är väldigt stark.

Vad tänker du om Karlstads universitets utveckling de senaste 20 åren och om framtidens utvecklingen?

– Utvecklingen har varit enorm. Jag tror att när man befinner sig i mitt i den så märker man inte effekten av de otroligt många små förändringar som sker. Jag har haft nöjet att röra mig runt lite i landet och blev 2003 rektor för Växjö universitet som har enormt mycket gemensamt med Karlstads universitet. Båda blev universitet samtidigt, det var då en ganska omogen organisation med relativt liten forskning. Det är nu ett fullfjädrat universitet. Jag är säker på att Karlstads universitet såg rätt exakt likadant ut 2003 som Växjö universitet. Vi är nu ett fullfjädrat universitet med hög kvalitet i både utbildning och forskning och hög stabilitet i verksamheten. Det har varit en jätteförändring under de här 20 åren. Det kommer det säkert att bli de kommande 20 åren också, det är betydligt lättare att analysera åren som har varit än de som kommer. Jag ser ingen anledning att vi inte kommer utvecklas mot ett ännu större, ännu starkare och ännu bättre universitet de kommande åren.

Karlstad har etablerats som ett bra universitet de senaste 20 åren, vad är nästa steg?

– Vi har mycket att göra, både att bygga ett starkare märke och namn i Sverige, men framför allt är vår synlighet på den internationella arenan fortfarande ganska begränsad. Det finns en otrolig massa universitet, någonstans mellan 25 000 till 80 000, beroende på vilka siffror man tittar på. Universitet- och högskolesystem växer något otroligt i delar av världen. Vi behöver bli bättre på den internationella arenan, det är en möjlighet vi har under de kommande 20 åren.

– Jag ser mycket fram emot festligheter med studenter och personal i samband med 20-årsfirandet. 

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter