×

Campus

Utbildningslistan vill öka mängden lärarledd undervisningstid

Magnus Mellgren är förstanamn på Utbildningslistans valsedel i årets kårval. Foto: Denny Jansson
Under vecka 14 pågår kårvalet till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Fyra listor ställer upp i årets val, men vad vill listorna genomföra om de får förtroende att ta plats i studentkårens högst beslutande organ? Karlstads studenttidning har pratat med Utbildningslistans förstanamn, Magnus Mellgren, om vilka frågor som Utbildningslistan driver i årets kårval.
Utbildningslistans valfrågor

Hyran på studentbostäder ska inte övergå mer än en tredjedel av studiemedlet

Universitetet ska ha fler studieplatser och fler mikrovågsugnar

Utöka antalet parkeringsplatser och sänk taxan

Utveckla samarbetet med Musikhögskolan Ingesund

Alla studenter ska ha lika tillgång till fler lärarledda timmar och inspelade föreläsningar

Utveckla en kårapp för bättre mottagande av studentinformation

Förbättra samarbetet med studenthälsan för alla studenters rätt till ett hälsosamt studieliv

Källa: Utbildningslistan

Vilken fråga är Utbildningslistans viktigaste fråga i årets kårval?
— Vår viktigaste fråga handlar om studentbostäder där vi tycker att hyran på studentbostäder inte bör överstiga en tredjedel av studiemedlet. Vi kan se hur hyrorna är på väg upp medan studiemedlet inte ökar i samma utsträckning. Det är en av många frågor som vi vill driva, att hyreshöjningarna bromsas ned. Vi kan se att många studenter mår dåligt och är stressade, bland annat på grund av ekonomin. Det är lite så som vi har tänkt när vi har formulerat våra valfrågor, att vi vill förbättra och nyttomaximera för studenter, studentmaximera helt enkelt. Vi bryr oss inte om något annat än att förbättra för Karlstads studenter, såväl utbildningarna som livet för studenterna. Därför vill vi skapa ett bra studentliv, såväl socialt, ekonomiskt som utbildningsmässigt.

Ni driver en fråga om att öka mängden lärarledd undervisningstid, varför är det viktigt?
— Det är viktigt eftersom vi kan se hur det inom vissa utbildningar sparas in på just undervisning. Det finns exempel där studenter har tre föreläsningar på fem veckor. Det lämnar ut oss studenter till att inhämta kunskap bara från böcker, utan handledning och tips vilket gör att studenter blir utelämnande. Får man i det fallet en komplettering på en examinationsuppgift kan det då vara svårt att veta hur man ska göra, eftersom man behöver hjälp med perspektiv till litteraturen. Det gäller även handledning vid uppsatser och examensarbeten, där många studenter hoppar av för att de upplever att det blir för mycket. Där tror vi att om mängden lärarledd undervisningstid ökar kommer det att ha positiva konsekvenser. Målet är 15 timmar per vecka, och gör man det till en garant tror vi att många studenter har bättre förutsättningar för att klara av sina studier.

Vad menar ni med er fråga om ett hälsosamt studieliv?
— Det handlar om sociala frågor, att man som student trivs på universitetet, att bibliotek är bra och att man vet att man kan få hjälp av studenthälsan. Även att man får ekonomin att hå ihop och att man ger sig själv tid till aktiviteter på fritiden. Att studera på heltid innebär 40 timmar studier per vecka, efter det ska man ha både mental och fysisk ork att göra annat, vilket är viktigt.

Ni driver en fråga om fler parkeringsplatser och billigare parkeringsavgifter. Är det ett problem i dag?
— Ja och det beror på att det finns ett behov av att utöka antalet parkeringsplatser eftersom det är ont om platser under morgonen. Utöver det upplever de som kör bil och parkerar vid universitetet att det har blivit dyrt att parkera. När universitetet växer ökar antalet studenter och anställda vilket gör att allt runt omkring också måste växa, så att universitetets kapacitet inte växer i en oproportionell relation till allt runt omkring. Det är samma i fallet med studenthälsan, som också måste växa i takt med att antalet studenter blir fler.

Ett utökat samarbete med Musikhögskolan Ingesund är en annan av era frågor i år, hur ska det göras?
— Även om Ingesund är en del av Karlstads universitet har de två grenarna växt isär där vi tänker att vi kan öka samarbetet med kårsektionen Smisk. Exempelvis genom att arrangera gemensamma aktiviteter vid Ingesund dit studenterna som läser i Karlstad kan åka och vice versa. Vi tycker även att det är viktigt att utöka studentkårens närvaro på Ingesund.

Varför är det viktigt att utöka studentkårens närvaro?
— Det är en fråga som är viktig för studentkåren och som vi måste ta itu med. Studentkåren är lite som av en fackförening för studenter där det är viktigt att visa upp vad studentkåren jobbar med. Exempelvis som när studentfallsrapporten, vilket är själva kärnan i studentkårens studiebevakning. Studenterna måste bli medvetna om detta arbete, så att de vet vart de kan vända sig i de fall de har problem.

Det behöver utvecklas en mobilapp för studentkåren anser ni, hur kan det göra det bättre för Karlstads studenter?
— Det går hand i hand med att öka synligheten för studentkåren samt att vi vill samla all viktig information i en app. På det sättet blir det enklare för studenter att få information till sig samtidigt som appen är ett modernt och digitalt redskap som är enkelt att använda. I en sådan app går det även att lägga in information från föreningarna, där många föreningar i dag upplever att det är svårt att nå ut till studenterna. I en app går det att skicka ut notiser, vilket därför skulle göra att information kan spridas enklare samtidigt som det blir en naturlig del av studentlivets vardag på det sätt som vi vill att studentkåren ska vara.

Ni vill ha fler mikrovågsugnar och studieplatser, behövs det?
— Det är ett problem i dag där antalet mikrovågsugnar är för få, på samma sätt som antalet sittplatser i Gläntan och studieplatser runt om på universitetet. Exempelvis behövs fler mikrovågsugnar i hus 21 där det är få som fungera i dagsläget och där studenterna därför behöver gå till ett fullsatt Gläntan. Om det finns fler mikrovågsugnar, matplatser och studieplatser på universitetet tror vi att det kan gynna alla studenter. Det finns exempelvis många korridorer som är outnyttjade som skulle kunna göras i ordning för att göra dem mer tillgängliga. Vi vill att studenter ska kunna sitta tillsammans och äta och studera, inte sitta ensamma och isolerade.

Det är andra året Utbildningslistan deltar i kårvalet och förra året fick ni flest röster. Hur tror ni att det kommer att gå för er lista i årets kårval?
— Vi är ödmjuka, förhoppningsvis känner studenter igen sig i våra budskap, ser problemen och ser våra lösningar. Jag tror att vi en god chans i årets val med de frågor som vi driver. Det känns positivt.

Varför ska man rösta på just er lista?
— Man ska rösta på Utbildningslistan eftersom vi är studentmaximerare och vill att studenter ska få ut så mycket som möjligt av sin vardag, att studierna är bra och att man har en stark ekonomi och ingen ekonomisk stress. Vi driver inga frågor som inte är positiva för studenterna, vi vill att man som student ska må bra.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter