×

Nyheter

Studentdriven blogg om medievärlden siktar framåt

Foto: Denny Jansson
I början av året lanserades MKV-student, en blogg där mediestudenter samlar intervjuer, nyheter om mediebranschen och information om universitetets medieutbildningarna. Även om projektet bara varit igång ett par månader är visionerna stora och snart väntar flera nya funktioner på nystartade bloggen.

På MKV-student samlar studenter på utbildningarna inom medie- och kommunikationsvetenskap intervjuer med studenter på utbildningarna, nyheter om mediebranschens utveckling, aktuella händelser, trender samt information som riktar sig till nya studenter om universitets medieutbildningar.

Även om bloggen lanserades så sent som i början av året har idén att driva ett projekt som detta funnits bland både studenter och lärare på ämnet sedan flera år tillbaka.

– Det har gjorts försök att starta någon form av studentprojekt som man kan skaffa sig erfarenhet genom, just för att kunna bygga erfarenheter på ett naturligt sätt samtidigt som man läser utbildningen med de teoretiska delarna, berättar Mia Toresson Runemark, som är en av två lärare och projektledare bakom projektet samt som är programledare för inriktningen visuell kommunikation och design på programmet för medier och kommunikation.

Förutom de två projektledarna Mia Toresson Runemark och Håkan Liljegren, har även annan personal på ämnet för medie- och kommunikationsvetenskap varit en del i arbetet med att utveckla projektet, däribland Stina Bergman och Erika Hellekwant Rowe.

Efter att idén en gång uppstått genom ett initiativ från studenter, kom projektet att ta sin början i en kurs i webbprogrammering där bloggen kom att växa fram allt eftersom.

– Bloggen kom fram i en webbkurs och sedan har vi byggt vidare på den eftersom vi jobbar med faktiska projekt i kurserna. Det var så det drog igång, och det var också så som vi kunde jobba med det i början, säger Mia Toresson Runemark.

Projektet mynnade ut i en tidning på nätet, något som de två projektledarna, Mia Toresson Runemark och Håkan Liljegren, menar föll sig naturligt utifrån vad som är tanken med projektet:

– Med formen av en webbtidning får studenterna erfarenhet av olika delar, både av att skriva, att fotografera, projektledare, vara redaktionschef, utveckla bloggen tekniskt och publicera i den digitala världen, vilket är det vi vill ge genom denna möjlighet, berättar Håkan Liljegren, projektledare och lärare på medie- och kommunikationsvetenskap.

Genom MKV-student är tanken att de engagerade studenterna ska få testa olika yrkesroller som finns inom mediebranschen och att bygga nätverk inför yrkeslivet som väntar efter examen, där deltagandet i projektet kan fungera som ett slags dörröppnare:

– Det är viktigt att ha erfarenheter när man ska ge sig in i en bransch som är ganska tuff att ta sig ut i. Då behöver men ha lite på fötterna och känna att man har erfarenhet i bagaget, vilket gör att man som student har en annan självkänsla när man är klar med sin utbildning, säger Mia Toresson Runemark och fortsätter:

– Man får även möjlighet att bygga nätverk redan under studietiden, något som är nödvändigt om man ska ut i mediebranschen, att hitta alla trådar man kan dra i på olika sätt. MKV-student blir som en plattform för det, och det är framför allt det som vi har lyft när vi har marknadsfört det här projektet.

Förhoppningen är att genom det nystartade projektet skapa något som utmärker medieutbildningarna vid Karlstads universitet jämfört med andra medieutbildningar vid andra lärosäten i landet.

– I och med att studenterna även visar upp programmen på webbsidan kan framtida studenter se att vi erbjuder något här i Karlstad som inte många andra lärosäten med medieutbildningar gör. Vi visar att det är något extra som vi gör här, vilket är till gagn för studenterna eftersom deras utbildning får ett mervärde då vi nischar oss på det här sättet, säger Mia Toresson Runemark.

Hittills har responsen på den nya bloggen varit övervägande positiv där innehållet, bestående av intervjuer med nuvarande studenter och alumner samt artiklar om en bransch i utveckling, tagits emot väl av besökarna enligt Håkan Liljegren:

– Vi har inte följt upp statistiken för sidan än. Det är kanske inte så aktuellt än eftersom det tar tid att arbeta in, men det har varit god spridning eftersom de som arbetar med sidan har spridit den. De som vi har varit i kontakt med är positiva till projektet och tycker att projektet har potential. Nu när den har varit igång ett tag rullar det på bra med två nyheter per vecka, säger han.

Efter ett par månaders verksamhet blickar nu de två projektledarna framåt tillsammans med redaktionen bestående av 13 studenter. Närmast väntar en lansering av en funktion där studenterna kan visa upp sina arbeten som de gör inom ramen för utbildning. Senare väntar även en funktion där företag kan ta kontakt med studenter och lärare på medieutbildningarna för att få hjälp med projekt.

– Just nu finns bara nyheter på webbsidan, men planen är att det ska komma upp vad vi har valt att kalla för ett showroom. Där ska studenter kunna publicera sina arbeten, som ett slags personlig portfolio med en egen personlig länk där alla studentens arbeten samlas. Tekniken finns där, nu ska vi bara försöka att få in några projekt också, säger Håkan Liljegren.

– Vi vill få igång ett formulär där företag kan komma i kontakt med oss för att jobba med våra studenter i olika projekt. Sen får vi se, vi har tänkt att det ska vara ett levande projekt, så vi kommer kanske på något som vi absolut behöver lägga till senare, men det är vår målbild just nu, säger Mia Toresson Runemark.

Fördelen med att projektet tagit form av en nättidning menar både Mia och Håkan är att formen tillåter nya funktioner, vilket är viktigt i ett föränderligt samhälle.

– Vårt ämne, medie- och kommunikationsvetenskap, är sådant till naturen att det förändrar sig otroligt mycket hela tiden. Det är en av utmaningarna, särskilt i och med digitaliseringen, så självklart kommer det att speglas i MKV-student där vi måste följa med i utvecklingen, säger Mia Toresson Runemark.

Genom projektet hoppas de två projektledarna att studenterna ska få sådana erfarenheter som är viktiga just i en ständigt föränderlig bransch och det finns en stor tilltro till projektet.

– Vi tror väldigt starkt på att det här projektet kommer att ha en positiv effekt för våra studenter. Genom projektet kommer de att få med sig många nyttiga erfarenheter som de inte får med sig på något annat sätt, säger Håkan Liljegren.

– Genom projektet får studenter dörröppnare in i branschen, något som är otroligt värdefullt när man ska in i en sådan överhettad bransch som just mediebranschen är. Då gäller det att ta varje möjlighet som finns för att kunna skaffa sig den bästa möjliga vägen när man sedan är färdigutbildad och ska vidare ut i arbetslivet, säger Mia Toresson Runemark.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter