×

Campus

Bostadsfrågan het fråga för studentkåren

Bostadsfrågan ligger högt uppe på agendan hos Karlstad studentkår. För den nytillträdde kårordföranden, Daniel Frisén, är frågan brännande het. "Det finns tyvärr de som hoppat av sina studier för att de inte lyckats hitta en bostad."

Att det behövs fler bostäder i Karlstad är enligt Daniel uppenbart. Han berättar att lösningen på problemet är ganska enkel i grunden, men att vägen till att nå lösningen är desto svårare.

– Det måste byggas fler lägenheter. Det som efterfrågas är små och billiga lägenheter.

Daniel berättar att det är här som Karlstads kommun måste ta ett större ansvar. Det är kommunen som är den största aktören och som behöver möta behovet av studentboenden. Men det är ett ansvar som Daniel gärna ser att kåren är med och delar.

– Vi kan vara med och föra en dialog med kommunen. Karlstad studentkår är en stark röst och ju fler medlemmar vi är, desto starkare blir den rösten.

Små bostäder efterfrågas
Det är främst små ettor som Daniel vill se att det byggs mer av. Studentkorridorerna är bra till en början, men att de flesta efter ett tag efterfrågar något mer eget berättar han. Det finns en hel del privata aktörer på marknaden, men Daniel hoppas på fler bostäder från kommunens sida.

– Det är jättebra att det finns privata aktörer, dessvärre blir dock priserna ganska höga där. Vi för en hel del samtal även med det kommunala bostadsbolaget KBAB, och förhoppningen är att nya och billiga studentlägenheter ska kunna börja byggas nästa år.

Avhopp från studier
Karlstad studentkår lägger mycket tid på bostadsfrågan och för Daniel är det här en av de viktigaste frågorna på agendan.

– Vi får en hel del frågor som rör just bostäder. Det kan bland annat röra sig hur man ska gå tillväga om man saknar en bostad. Det finns tyvärr de som hoppat av sina studier för att de inte lyckats hitta en bostad. Så får det givetvis inte vara.

– Det är en självklarhet att alla ska ha någonstans att bo.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter