×

Karlstad Studentkår

Ny kvartett leder arbetet på studentkåren i år

Foto: Denny Jansson
Hur ser förtroendet ut för Karlstads Studentkår efter förra årets pengaskandal? Och varför består presidiet återigen av fyra poster, i stället för tre? Karlstads studenttidning har träffat de fyra nya medlemmarna i studentkårens presidium och tagit pulsen inför det kommande året.

Sebastian Hardin, 27, ordförande

Hur kom det sig att du sökte den här posten?
– Jag har varit engagerad i studentkåren länge och fick helt enkelt en relation till det. Det kändes som ett logiskt steg i mitt engagemang att jobba heltid som ordförande.

Vad har du för förväntningar på det kommande året?
– Mina två främsta förhoppningar är att vi lyckas säkra en ännu mer stabil framtid för kårhuset. Sedan vill jag också se till att bredda engagemanget bland studenterna. Dels fler medlemmar, dels fler som engagerar sig på olika sätt.

Hur tror du på förtroendet för studentkåren efter förra årets händelse där ordföranden stal pengar från organisationen?
– Det är något vi arbetat väldigt hårt med att återupprätta. Jag har alltid känt att vi måste vara ärliga med vad som hänt och inte försöka mörka på något vis. Nu har vi infört bättre ekonomiska rutiner och haft en utbildning för styrelsen så att alla vet vad som gäller. Jag känner mig trygg i att de här rutinerna kommer vara tillräckliga och jag kan bara hoppas att studenterna är villiga att ge oss förtroendet tillbaka.

Rebecca Hultman, 27, vice ordförande med studiesocialt ansvar

Hur känns det att ha blivit vald?
– Det är en svår känsla att beskriva att bli invald och få ett så stort förtroende. Men det känns jättekul och jag är förväntansfull.

Vad har du för arbetsuppgifter?
– Terminsstarten är en stor del av mitt arbete men också studiemiljön på universitet. Jag har också mycket föreningskontakt, anordnar generalsutbildningarna och tar emot äskningar. Dessutom sitter jag som ordförande för kårhuset.

Vad skulle du vilja förbättra under din tid på studentkåren?
– För det första vill jag förbättra relationen mellan studentföreningarna och studentkåren. Det är viktigt att föreningarna känner att studentkåren stöttar dem och att de ska kunna fortsätta driva och utveckla sin förening på bästa sätt. Dessutom vill jag fortsätta arbetet med inkludering, trygghet och den psykosociala miljön på universitetet, det är viktigt. Sedan skulle jag dessutom vilja utveckla Karlstad som studentstad mer.

Rebecca Linderholm, 21, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar

Vad fick dig att söka den här posten?
– Utbildning har alltid varit en av mina stora hjärtefrågor. Dessutom pratade jag med en person i förra presidiet som fick det att låta väldigt intressant. Jag tror också man växer som person av att ta på sig så här mycket ansvar.

Vad har du för arbetsuppgifter?
– Jag granskar utbildningen på universitetet och samordnar studentrepresentanter. Jag arbetar även som studentrepresentant i olika beslutsfattande grupper på universitetet. Det ska inte få ske några större förändringar som påverkar studenterna och deras utbildning utan att de ska få delta i beslutsprocessen.

Hur tror du man kan få fler att bli aktiva i studentkåren?
– För vår del gäller det att synas och driva arrangemang som lockar folk. Samtidigt vill vi nå ut med information till studenterna så att de vet hur de kan engagera sig och starta egna projekt. Det är en tvåvägsgrej, vi måste locka folk men också motivera studenter att engagera sig och komma med egna idéer.

Malin Sannerstedt, 28, politisk sekreterare

Hur känns det att ha blivit vald?
– Det känns jättefint att ha fått förtroendet och det måste jag möta med respekt. Det är också väldigt roligt att få lära sig organisationen och jobba tillsammans med de andra i presidiet, vi trivs så bra ihop.
Din tjänst är ju helt ny för i år, vad är dina arbetsuppgifter?
– Bland annat att bevaka de demokratiska processerna i organisationen och se att arbetsuppgifter och rutiner sköts enligt våra stadgar. Dessutom se till att ingen information hamnar mellan stolarna. Jag har också ett visst medlemsansvar där jag bland annat jobbar med vår kommunikatör för att se över vad vi kan göra för att öka vår närvaro runt om på universitetet. Det är en tjänst som behövdes och det känns väldigt roligt.
Vad har du för förväntningar på året?
– Jag tror det kommer bli ett tufft och spännande år. Många av oss i presidiet har inte suttit med i styrelsen innan, så vi kanske kommer in med ett annorlunda synsätt på hur man kan göra och även förbättra saker.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter