×

Nyheter

”Att rösta är en självklarhet”

Malin Sannerstedt är ordförande i valnämnden. Foto: Daniel Frisén
I början av april är det dags för Karlstads studenter att gå till valurnorna och rösta vilka studenter som ska få ta plats i Karlstad Studentkårs kårfullmäktige. Sedan en dryg vecka är det möjligt att nominera en lista för att delta i valet.

Studentkårer är bland de äldsta demokratiska institutioner i Sverige och har under väldigt lång tid spelat en betydande roll. Såväl stora som små frågor har drivits historiskt och vi har i dag flera av dem att tacka för många av de fördelar som vi åtnjuter som studenter i dag.

Karlstad Studentkårs historia är något kortare då studentkåren grundades i samband med att universitetsfilialen i Karlstad invigdes 1967; sedan dess har studentkåren arbetat med studiebevakning som huvudsyfte och en rad andra aktiviteter efter det.

Den demokratiska aspekten har alltid varit viktig, att det är just studenter som studentkåren representerar och verkar för. Det enda sättet att lyckas med detta är att ha en tydlig förankring till universitetets studenter, genom det finaste förförandet som finns: att ha ett val.

Den första veckan i april hålls nämligen val till Karlstad Studentkårs fullmäktige, eller kårfullmäktige som det också kallas. Det är i kårfullmäktige som alla viktiga studentrelaterade beslut tas och där man utser vilka som ska leda organisationen framåt genom val till kårstyrelse och val av studentrepresentanter.

För att sitta med i kårfullmäktige och delta i arbetet behöver man starta en lista och skicka in den till studentkåren över vilka som ska vara med på denna lista. Det kan vara vem som helst som pluggar på universitetet. I kårfullmäktige finns såväl partipolitiska, programrelaterade och föreningsbaserade listor – alla studentkårens medlemmar kan skapa en lista.

Att ställa upp till kårfullmäktige är det bästa sättet att påverka, där har man direkt inflytande över de beslut som tas och kan även driva egna idéer och förslag på att sätt som annars vore svårt.

Vill man i stället för att kandidera enbart rösta går det lika bra, alla medlemmar i Karlstad Studentkår har rösträtt och röstar då på den lista de tycker bäst representerar sig i kårfullmäktige. Rösterna räknas sen och den lista som fått flest röster får flest mandat – precis som i riksdagsvalet. 

I år är det Malin Sannerstedt som ordförande i valnämnden och som ansvarar för kårvalet.

Vad innebär det att sitta i kårfullmäktige?

– Att sitta i Karlstad Studentkårs fullmäktige är både roligt och lärorikt. Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ som träffas på kvällstid ungefär en gång i månaden. Där fattas beslut i viktiga frågor om Karlstad Studentkårs verksamhet och ekonomi. Därför ger uppdraget som fullmäktigeledamot bra och meriterande erfarenheter. Det finns också möjlighet att engagera sig i studentkårens utskott och andra arbetsgrupper. Det är här det är enklast att vara med och påverka studentlivet i Karlstad.

Varför bör man ställa upp till kårfullmäktige?

– Av just den anledningen att det är i kårfullmäktige som riktningen för studentkårens arbete beslutas om och som får stort genomslag i hela studentlivet. Det är här det är enklast att vara med och påverka studentlivet i Karlstad. Det är också fantastiskt roligt att vara med och man får lära känna många nya studenter, utöver att det är en bra merit. En annan viktig anledning är att vara del av att utveckla studentlivet i Karlstad.

Varför bör man rösta?

– Minst lika viktigt som att studenter engagerar sig och ställer upp till kårfullmäktige, är att studenter röstar i kårvalet. Det är studenterna som representeras av studentkåren och det är från samma studenter mandatet att göra så kommer. Att rösta på det alternativ som stämmer bäst överens med sina egna åsikter är en viktig del i att föra studentlivet framåt. Att rösta är, precis som i andra val, en viktig och avgörande del i varje demokrati, eller demokratisk organisation. Att rösta är en självklarhet.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter