×

Campus

”Vilka rättigheter har jag om jag blir sjuk inför tentan?”

Foto: Arkivfoto Karlstad Studentkår
I varje nummer av Karlstads studenttidning svarar Karlstad studentkår på studenters studierelaterade frågor.

Vilka rättigheter har jag om jag blir sjuk och inte kan skriva en tentamen?

Studentombud Juval Pruitt svarar:

Om du blir sjuk ska du anmäla det till försäkringskassan. Då kan du ha rätt att behålla studiemedel även om du inte studerar. Samtidigt kan kravet på studieresultat bli lägre. Om du är sjuk fler än 14 dagar krävs läkarintyg. Om du missar en tentamen under sjukperioden får du delta vid nästa examinationstillfälle.

Varför måste man vara medlem i Karlstad studentkår för att få besöka Kårhuset på kvällarna?

Kommunikatör David Snårelid svarar:

Det beror på flera saker. Det är Karlstad Studentkår som tagit initiativ till och finansierat Kårhuset och i och med detta ser vi detta som en rimlig förmån till studentkårens medlemmar. Dessutom, för att bedriva pubverksamhet, krävs givetvis ett serveringstillstånd. Det finns olika typer av serveringstillstånd och med tanke på lokalens förutsättningar var alternativet att ha ett tillstånd för ett slutet sällskap det bästa och mest lämpliga.

Hur gör jag om jag vill engagera mig i studentlivet i Karlstad?

Ordförande Daniel Frisén svarar:

Till exempel kan du arbeta i Kårhusets café eller pub, eller engagera dig i någon av alla studentföreningar. Utöver alla utbildningsföreningar finns det  även intresseföreningar som Karlstads universitets idrottsförening eller brädspelsklubben KUSK. Dessutom finns möjligheter att engagera sig i studentkåren genom att bli studentrepresentant, eller varför inte genom att delta i ett projekt som att producera Karlstads studenttidning?

Hur gör man om man skulle vilja att universitetet startade en ny kurs i ett specifikt ämne?

Studentombud Juval Pruitt svarar:

Om det är ett ämne som redan finns vid universitet kan vet vara en god idé att kontakta prefekten vid den institution där ämnet hör hemma. Ämnet historia hör till exempel hemma hos institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, vilket gör att om en sådan fråga rör historia så tar du kontakt med prefekten på den institutionen.

Har du en fråga du vill ställa till Karlstad Studentkår? Kontakta oss.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter