×

Campus

Nytt projekt ska få studenter att sätta stopp för sexuella trakasserier

"Du gör skillnad" är budskapet i de filmer som studentkår, universitet och länsstyrelse har producerat och som tidigare i år visades på bland annat stadsbussarna. Foto: Denny Jansson

Fler ska bli uppmärksamma på och våga agera mot sexuella trakasserier. Det är syftet med det nya projektet ”Not Cool” som lanserades tidigare i år.

– Det är inte alltid en självklarhet att folk vågar ingripa, säger Rebecca Hultman, studiesocialt ansvarig på Karlstad Studentkår.

Klädpoker som går för långt, tafsande på en överförfriskad tjej i en busskur och kränkande homofobiska låttexter. Det är tre situationer som gestaltas i de filmklipp som har tagits fram i projektet ”Not Cool” som hade premiär i våras och som drog i gång igen vid terminsstarten. I de tre filmklippen visas även hur en person säger ifrån och visar att det som hände inte är okej.

Bakom projektet står Karlstads universitet, Karlstad Studentkår och länsstyrelsen i Värmland. Målet med kampanjen är både att göra studenter uppmärksamma på sexuella trakasserier och att fler ska våga säga ifrån.

– Syftet är att förmedla hur du med enkla medel kan göra skillnad. Det handlar om att agera direkt och att våga agera när sexuella trakasserier uppstår. Det kan handla om att säga ifrån direkt till att ta följe hem från en fest, säger Rebecca Hultman på Karlstad Studentkår.

Filmklippen avslutas med budskapet ”Du gör skillnad”, vilket är något som Rebecca Hultman särskilt betonar vikten av, hur det med små medel är möjligt att göra skillnad för att bland annat förebygga sexuella trakasserier.

– Vår förhoppning är att genom kampanjen ge fler modet att säga stopp. Med kampanjen vill vi förmedla hur det är möjligt att göra skillnad med väldigt enkla medel och att det är du som åskådare som kan göra skillnad.

Hittills har kampanjen visats ombord på Karlstadsbuss och i sociala medier samt på vårens generalsutbildning för utbildningsföreningarnas generaler.

Arbetet med kampanjen påbörjades redan i början av året och var ett initiativ som ursprungligen kom från länsstyrelsen i Värmland.

– Länsstyrelsen kontaktade studenthälsan på universitetet och ställde frågan om de ville vara med i ett sådant arbete. Det ledde i sin tur att studentkåren involverades och vi var inte sena med att haka på. Detta är ett unikt samarbete och såvitt jag vet har det inte förekommit tidigare att länsstyrelse, universitet och studentkår driver denna typ av kampanj tillsammans, säger Rebecca Hultman.

Och fortsätter:

– Vi har fått väldigt fin respons, både från studenter och från allmänheten.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter