×

Campus

Valet om besluten

Mellan den 7-11 mars är det kårval. Förra året valde 527 studenter att delta med sin röst. Vissa röstade vid kårexpeditionen på uni­versitetet, andra på internet. Många valde också att inte rösta alls. Att påverka studentkårens arbete genom att rösta är inte en självklarhet för alla, men precis som med många andra val du står inför är det bra att vara ordentligt påläst innan du tackar ja eller nej till möjligheten att välja.

Karlstad Studentkår har marknadsfört årets kårval med orden ”Du ­bestämmer”. Kårvalet innehåller många olika möjligheter till att bestämma men det viktigaste beslutet är kanske valet om att delta eller inte. I kårvalet får studenter bland annat vara med och bestämma vilka åsikter som ska drivas i kårfullmäktige, som är Karlstad Studentkårs högsta ­beslutande organ. I fullmäktige sitter 29 ledamöter som ­beslutar om studentkårens arbete. De utser bland annat studerande­representanter, utskott, kårstyrelsen och chef­redaktör för Karlstads studenttidning.

I januari-februari hade student­er möjlighet att kandidera till mandat­plats i kår­fullmäktige. Kandidaterna driver frågor som är viktiga för dem inom olika listor. Frågorna kan beröra ­alltifrån brist på microvågs­ugnar i ­cafeteriorna till bostadsfrågor. Det är dessa listor och kandidater som studenterna röstar på i kårvalet. De kandidater som får flest röster räknas in som ordinarie ledamöter. Om det finns fler namn på listorna än antal mandatplatser blir de med minst röster suppleanter, alltså ersättare ifall ordinarie ledamöter från listan inte kan närvara vid möten. De är de här 29 ledamöterna som beslutar om vad studentkåren ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret.

1. Mellan den 7-11 mars är det möjligt för alla studenter som är medlemmar i Karlstad Studentkår att rösta vid studentkårens expedition eller via karvalet.se.

2. Om du har aktiverat ditt Mecenatkort kan du rösta på internet. Vid studentkårens expedition går det att rösta fysiskt utan aktiverat ­Mecenatkort, med legitimation.

3. Valförrättaren räknar sedan rösterna och de 29 mandaten i kårfullmäktige delas ut proportion­erligt efter hur stor andel av rösterna de olika listorna får i kårvalet.

4. Den 14 mars offentliggörs valresultatet på karlstadstudentkar.se och Karlstad Studentkårs Facebook-sida.

Förra året kandiderade elva listor i kårvalet. Ingenjörslistan fick flest röster och fyllde därför åtta av de 29 mandatplatserna medan Social­demokratiska studenter fick fyra mandat­platser. FSK och Ekonomilistan fick båda tre mandat och ­Moderata ­studenter, Ingesundslistan, Vänsterns studentförbund i Karlstad och Liberala studenter Karlstad tilldelades två mandat. Lärare och Sjuksköterskors lista, Polka­listan och Miljö­listan fick en mandatplats var.

Frågorna som studenterna driver inom kårfullmäktige har under åren bidragit till förändring av både arbets- och studieförhållanden som till exempel införandet av anonymitetskoder vid tentor och utdelning av pris till bästa lärare. Detta är resultat av att studenter tog beslutet att rösta eller ­kandidera i kårvalet och valresultatet hade kanske sett annorlunda ut om fler eller färre studenter hade röstat. Att välja bort möjligheten att delta i kårvalet ingår i friheten att bestämma, men även det är ett val som kan påverka resultatet.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter