×

Nyheter

Högt söktryck på studentbostäder i år

Många av Karlstads studentbostäder finns på Campus Futurum på Kronoparken. Foto: Denny Jansson
För två år sedan togs bostadsgarantin bort som tidigare garanterat för studenter att hitta boende inför terminsstart. Även om det även i år var högt söktryck på studentbostäderna runt om i Karlstad finns få planer på fler studentbostäder de kommande åren.

Enligt en kartläggning som Studentbostadsföretagen presenterade i början av september har bostadsläget för studenter förbättrats de senaste åren i flera av landets studentstäder. Kartläggningen visar också att situationen i Karlstad bedöms vara i balans.

– De senaste årens byggande har gett effekt. För att inte tappa fart behöver kommuner, lärosäten och studentbostadsföretag nu jobba ännu bättre tillsammans. Dessutom behöver vi statliga reformer som möjliggör för våra medlemmar att bygga ännu mer ändamålsenligt och prisvärt till landets studenter, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

En gul stad
Inför terminsstart varje år ger även SFS, Sveriges förenade studentkårer, ut en bostadsrapport där bostadsläget i landets studentstäder granskas. I rapporten ställs krav på att det ska finnas ett permanent förstahandskontrakt, att bostaden ska vara belägen inom 30 minuter till lärosätet, att hyran inte överstiger 35 procent av studiemedlet samt tillträde innan studierna startar för terminen. Därefter klassificeras städerna som gröna om de uppfyller kraven, gula om de delvis uppfyller kraven och röda om de inte uppfyller kraven.

Årets bostadsrapport visar att 12 av landets studentstäder rödlistas och inte kan erbjuda studenter ett boende inom ett halvår från terminens början. Karlstad markeras i årets rapport, liksom i förra årets rapport, som en gul stad. Det innebär att utbudet är begränsat och att det kan vara svårt att hitta bostad inför terminsstart, men att studenter kan erbjudas förstahandskontrakt någon gång senare under terminen.

– Endast 10 procent av Sveriges studenter möter en bostadsmarknad som ger rätt förutsättningar för att studera. Vi är nu oroade för hur situationen kommer utvecklas när högskolan byggs ut eller när vi går in i nästa lågkonjunktur, säger Jacob Adamowicz, ordförande för SFS.

Få planer på nytt
I Karlstad finns flertalet aktörer som erbjuder studentbostäder och där merparten förmedlas av kommunägda KBAB, Lecab fastigheter, Krebo och Prime Living. De flesta av Karlstads studentbostäder finns på Campus Futurum, nordväst om universitetsområdet, Kronoparkens centrum samt i stadskärnan.

– Vi har haft ett intensivt och högt söktryck inför terminsstarten nu på hösten, men Karlstad ligger i jämförelse med många andra städer i balans, säger Johan Svedlund, vd på Lecab fastigheter.

Samtidigt som det var högt söktryck inför höstens terminsstart jobbar man på Lecab fastigheter med att planera inför framtiden.

– I samråd med studenter och universitetet försöker vi fråga vad som söks och planera inför en mer bostadssäker framtid, säger Johan Svedlund, VD på Lecab fastigheter.

Söktrycket var även högt på studentbostäderna som förmedlas av det kommunägda KBAB. Men även om det var högt tryck i somras har man inte hört av några studenter som inte hittat någonstans att bo

– Vi tycker att trycket har varit som förra året. Vi hade cirka 300 lägenheter vid terminsstart och de gick åt. Vi har inte haft panikslagna studenter som inte har någonstans att bo. Vi släpper löpande studentboenden och det är efterfrågan på dem, säger Karin Jonsell, enhetschef för marknad och kund hos KBAB.

Även om efterfrågan är hög har KBAB i dagsläget inga planer på att bygga fler studentbostäder i Karlstad framöver.

– Vi planerar inte att bygga fler studentbostäder. I slutet av terminerna har vi ofta vakanser så vi tycker marknaden är i balans, säger Karin Jonsell.

På Campusområdet hyr även Prime Living och Krebo ut studentbostäder. Enligt en källa på Prime Living är samtliga av företagets studentbostäder i Karlstad uthyrda i år men att företaget i dagsläget, liksom KBAB, inte har några planer på att bygga fler studentbostäder framöver.

Byggandet minskar
Enligt Boverket ökade antalet påbörjade studentbostäder mellan 2013 och 2015 för att minska under 2016. Under förra året förväntade högskolekommunerna att över 6 000 nya studentbostäder skulle påbörjas genom nybyggnad, varav 55 procent i Stockholmsområdet. Utfallet blev dock något lägre med 2 300 påbörjade nya studentbostäder enligt preliminär statistik från SCB.

Planerna på att göra Karlstad mer bostadssäkert för studenter tas emot väl av Sebastian Hardin, ordförande för Karlstad Studentkår, som samtidigt hoppas på fler byggen av studentbostäder framöver.

– Vi är noggranna med att se över de kommande planerna och har översyn gällande situationen. Jag ser givetvis allvarligt på bostadsbristen trots att vi fick gul markering i SFS:s bostadsrapport. En förhoppning om att bostadsgarantin inom en snar framtid förhoppningsvis kommer återanskaffas finns där, säger han.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter