×

Nyheter

Konferens lockade studentombud från hela landet

Studentombud från hela landet samlades i Karlstad förra veckan när det var dags för årlig konferens. Foto: Denny Jansson
Hallå där... Juval Pruitt, studentombud på Karlstad Studentkår, som förra veckan arrangerade en konferens för studentombud från landets olika lärosäten i Karlstad.

Vad var det för konferens du var med och arrangerade?
– Det var en konferens för student- och doktorandombud i Sverige. På de flesta lärosäten runt om i Sverige finns ett studentombud eller ett doktorandombud. Vi brukar samlas en gång om året för att träffas och diskutera aktuella frågor och fortbilda oss. I år arrangerades konferensen här i Karlstad.

Vilka frågor var aktuella under årets konferens?
– Vi hade en mängd frågor som vi behandlade. Under konferensdelen för doktorandombud diskuterades frågor om aktuella frågor inom doktorandkommittén hos SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, och vad som är på gång inom högre utbildning. Vi diskuterade även inrättandet av studentombud på Linköpings universitet. Konferensen handlade mycket om hur vi som studentombud hanterar våra studentfall, allt från hur vi dokumenterar fall, vilka typer av studentfall vi hanterar samt hur vi rapporterar studentfall. Som ett led i det diskuterade vi bland annat studentfallsrapporten som vi i Karlstad släppte i slutet av mars. Bland annat diskuterades hur vi som ombud kan nå ut med vår verksamhet, kontakten med media och framför allt vad vi gör nu när rapporten är släppt. Vi hade även besök av föreläsaren Beatrice Högå från Agera Värmland som föreläste om diskriminering, trakasserier och vad man ska tänka på när man möter någon som varit utsatt.

Är det första gången som konferensen anordnas i Karlstad?
– Ja, Karlstad har inte haft denna konferens tidigare. I varje fal inte i det format som konferensen har nu. Förra året anordnades konferensen i Växjö och året dessförinnan i Falun. Troligtvis arrangeras nästa års konferens i Göteborg. Det var kul att få välkomna studentombud från hela landet till oss i Karlstad, och jag passade på att skryta lite om de goda arbetsförhållandena här i Karlstad. Tillgång till en kanslichef på studentåren med arbetsledning och arbetsgivaransvar, rätt till fortbildning och företagshälsovård är få ombud förunnat. Dessutom gillar många att vi som studentkår finns centralt inne på universitet, det är en fördel att var nära svål studenter som personal.

Hur skiljer sig studentfallen på de olika lärosätena i landet?
– De är ungefär de samma på de flesta håll. Dock kategoriserar vi våra ärenden på lite olika sätt och för statistik på olika sätt. Något som vi diskuterade under konferensen var just om vi skulle samordna så att vi gjorde likadant för att kunna göra nationella jämförelser på ett enklare sätt samt om vi ska ha ett gemensamt system för hantering av studentfall. Vi bildade därför en projektgrupp för att titta vidare på detta vilket känns kul.

Hur viktigt är ett sådant nationellt nätverk av studentombud?
– Nätverket är väldigt betydelsefullt, speciellt då de flesta av oss jobbar ensamma och inte har någon annan som jobbar med samma uppgifter. Att också få ta del av andras erfarenheter och att lyfta situationer som man själv hanterar är guld värt. Jag ser ombuden i nätverket som mina kollegor.

Vad har du fått för reaktioner?
– Den återkoppling som jag har fått är att det var en väldigt givande konferens och min upplevelse är att deltagarna fick med sig en hel del saker hem och att vi gemensamt fått inspiration till att utveckla våra roller. Dessutom fick vi beröm för god mat och bra fika, vilket alltid är kul.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter